Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Lisens/forsikring/skade

Publisert 13.04.2017 kl.18.37

Lisens

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, LERØYserien 18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball.

- Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.
- For spillere som fyller 13 år i 2015, betales lisens som gjelder for perioden 01.01.2015-31.08.2015.
- For de som begynner å spille håndball etter 01.01.2015 gjelder egne priser
- Du finner lisensbeløp og nærmere informasjon på www.handball.no / Lisens og forsikring

Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post.

Lisensen kan betales med KID via nettbank. (Samme KID og kontonummer som tidligere. Kontonr er: 7874 05 97301).

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller regionen opprette et lisenskrav. Ta kontakt med Mette; [email protected].

Lisens betales via Min idrett (www.minidrett.nif.no). Skal du ikke spille håndball denne sesongen, kan du bare se bort fra lisenskravet.

Innmelding av spillere i NHFs database
Det året spillere fyller 13 år sender kontoret v/Mette en liste til NHF (Norges Håndballforbund) og registrerer alle spillere i databasen. Alle spillere vil da hver høst automatisk få tilsendt en lisensblankett fra NHF. Skifter spillere adresse el, må de selv passe på å melde dette på Min idrett.


HÅNDBALLFORSIKRINGEN 2015-16
- Har du lisens, er du også forsikret i Gjensidige

Har du lisens, er du også forsikret i Gjensidige som håndterer håndballforsikringen for lisenspliktige spillere i Norges Håndballforbund.

Kundebetjening og bestilling av behandling knyttet til LISE og LISE+ flyttet til Gjensidige Idrettsforsikring 1. september 2016. Gjensidige Idrettsforsikring er bemannet med helsefaglig personell som vil sikre deg rask tilgang til behandling gjennom Gjensidiges kvalitetssikrede og landsdekkende nettverk av behandlere med kompetanse på idrettsskader.

Nytt telefonnummer er: Gjensidige Idrettsforsikring 815 69 199.

Skade skal fortsatt meldes elektronisk på www.gjensidige.no/handballforsikringene

For ytterligere info om dekning og vilkår, se www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/

Se også Idrettsforsikring for barn under 13 år