Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Retningslinjer alkohol og andre rusmidler

Publisert 02.06.2022 kl.15.09

Styret har vedtatt retningslinjer for bruk av alkohol og andre rusmidler i forbindelse med klubbaktiviteter. Hovedbudskapet er at barn og unge skal møte et trygt idrettsmiljø der rusmidler ikke har noen plass.

Retningslinjer om bruk av rusmidler i Nordstrand Idrettsforening 

Nordstrand IF har en tydelig holdning til bruk av alkohol og andre rusmidler i forbindelse med klubbaktiviteter. Barn og unge under 18 år som deltar i aktiviteter i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der rusmidler ikke har noen plass. Dette forutsetter at ansvarspersoner i foreningen er forbilder og rollemodeller, også når det gjelder rusmidler. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

Nesten 1 av 10 barn har en forelder som sliter med alkohol, og sjeldent vet man hvem disse barna er. Derfor er det ekstra viktig at idretten er et trygt sted å være. For mange er idretten fristedet, pusterommet, der det er trygt og der en blir sett.

Gjennom retningslinjene tar klubben et tydelig standpunkt mot rusmidler i idrettssammenheng. Denne policyen gjelder alle involverte – både ledere, trenere, foreldre/foresatte og utøvere.

1. Ingen skal komme påvirket til trening, konkurranser eller andre aktiviteter i regi av klubben. Her er det nulltoleranse.

2. Alle som representerer klubben skal fremstå som gode forbilder og ingen skal drikke alkohol eller bruke andre rusmidler i samvær med barn og unge. Det samme gjelder foresatte og andre som er med på reise i regi av klubben. I forkant av cuper, treningsleir o.l skal retningslinjene for bruk av rusmidler gjennomgås.

3. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri. På tribunene skal det ikke nytes noen former for rusmidler i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol i private sammenhenger. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.

Brudd på retningslinjene bør løses gjennom dialog framfor sanksjonering. Alvorlige eller gjentatte brudd kan få konsekvenser i samsvar med forseelsen som er gjort.

Trenere og ledere i Nordstrand IF skal kjenne til retningslinjene om bruk av rusmidler. De skal gjøres kjent gjennom møter med trenere, årgangsansvarlige og andre med roller i Nordstrand IF. Retningslinjene er et viktig verktøy for at alle skal vite hva som ikke er greit og hva det kan varsles om. Retningslinjene inngår i Nordstrand IF sin klubbhåndbok. 

Vedtatt av styret i Nordstrand IF 31. mai 2022