Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Årgangsansvarliges oppgaver

Publisert 15.11.2023 kl.13.10

Årgangsansvarlig er hovedkontakt mot klubbens administrasjon når det gjelder alt det administrative rundt laget.

Det bør involveres flere foreldre til å dele på de ulike oppgaver (Spond, sosialt, dugnad, vaktliste, materialforvalter, økonomi, etc.) for å redusere arbeidsmengden og for å ha back‐up ved sykdom og flytting eller at barnet slutter i klubben. All informasjon går fra klubben til foreldrekontakt som videreformidler internt.  

Eksempler på oppgaver rundt laget:

 • Delta på møter for foreldrekontakter i klubbens regi (1‐2 pr år)
 • Være foreldrenes og spillernes kontaktperson
 • Videreformidle klubbinformasjon til den enkelte spiller og foreldre
 • Holde Spondgruppen ajour. Sørge for at nye spillere blir innmeldt i Spond (sende Spondkode)  
 • Styre lagets økonomi; både lagkassen (som klubben administrerer) og «pizzakassen» for småbeløp og sosiale tiltak, betaling av dommere til treningskamper etc.  
 • Ansvarlig for at planlagte reiser blir gjennomført som avtalt (ofte sammen med trener) 
 • Påse at lagets utstyr (drakter, førstehjelp etc.) er komplett. Påse at laget bruker klubbens drakter iht. regelverk. Ha oversikt over behovet for nye drakter og utstyr og sørge for at spillerne har riktig bekledning. Samle inn drakter dersom noen slutter. Ansvarlig for å sende inn utstyrslister når det bestilles treningstøy og annet utstyr
 • Være ansvarlig for gjennomføring av hjemmekamper og låse opp garderobe for motstander. 
 • Samarbeide tett med trenerne på årgangen
 • Forsøke å få til sponsorløsninger 
 • Innkalle til foreldremøter ved behov, møter bookes her; Booking av møterom 
 • Koordinere oppgaver rundt laget, f.eks dugnadsarbeid, loddsalg, sesongavslutning
 • Ta initiativ til sosiale tiltak for laget