Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Dommerhonorar

Sist oppdatert 25.02.2024 kl.17.32

Dommerhonorarer bestemmes av om kampen er organisert av NFF Oslo eller Norges Fotballforbund, eller om det er klubb eller lagleder som har skaffet dommer.

Kamper hvor dommer er satt opp av NFF Oslo

For kamper organisert av NFF Oslo eller Norges Fotballforbund benyttes de til enhver tid gjeldende satser for honorarer og refusjoner. Dommerne får honorar gjennom kampsystemet FIKS, lagledere skal ikke betale dommere etter kamp.

Kamper hvor Nordstrand IF stiller med dommer

I kamper hvor dommer ikke er oppsatt av NFF Oslo, og klubb eller lagleder har ordnet med dommer, godtgjøres dommer av Nordstrand IF. Dette gjøres enklest gjennom å benytte nettsiden klubbdommer.no. Den enkelte dommer må registrere seg med kontonummer for utbetaling, og velge Nordstrand IF – alt dette gjøres helst før kamp og gjøres kun første gang.

Etter at kampen er ferdig registreres kampen med navn på lagene, årsklasse, resultat og navn på lagleder for Nordstrand. Riktig kamptype skal velges fra menyen i klubbdommer.no. Lagleder som har ordnet med dommer skal så signere for kampen. Dette gjøres på en telefon etter kampen og tar bare et par minutter. Lagleder kan også gjøre opp direkte på stedet med dommeren om det er hensiktsmessig.

Betaling skjer fra klubben basert på registreringer i klubbdommer.no om lag en gang per måned i vår- og høst-sesongen. Det er et mål at dommerhonorarer betales innen 30 dager etter at kampen er korrekt registrert.  

For dommertjenester under cuper arrangert av Nordstrand Idrettsforening, skjer betalingen også gjennom klubbdommer.no, men da er det enten dommeransvarlig, dommerveileder, eller cupansvarlig som signere for kampen. Denne personen skal registreres i "lagleder"-feltet på klubbdommer.no (ikke hjemmelagets lagleder). Dette er for å unngå forvirring med mange gjestende lag. Egne satser gjelder for cuper og kommuniseres i forkant. Honorarer utbetales i løpet av en måned.

Norges Fotballforbund bestemmer satser for dommerhonorarer. I klubbdommer.no skal satsene være oppdatert og riktige, så dette skal automatisk bli korrekt så lenge man velger riktig kamptype.

Satsene for kamper med normal spilletid er som følger for junior og yngre:

Aldersgruppe Hoveddommer Assistentdommer
Junior 18 – 19 år, 11’er 800 550
Junior 17 år, 11’er 600 450
G/J 15/16 år, 11’er 550 400
G/J 14 år, 11’er 500 350
G/J 15 – 17 år, 9’er 500 300
G/J 13 – 14 år, 9’er 450 250
G/J 12 år, 9’er 400 200
Alle klasser, 17 år eller eldre, 7’er 500 N/A
Alle klasser 13 år – 16 år, 7’er 400 N/A
Alle aldersklasser til 12 år, 7’er (barnefotball) 200 N/A
Alle aldersklasser til 12 år, 5’er (barnefotball) 150 N/A

Foreldre, foresatte og trenere som påtar seg rollen som dommere i barnefotballen oppfordres til å gjøre dette uten å be om honorar. Nordstrand IF dekker ikke reiseutgifter til klubbkamper på Nordstrand kunstgress, Hallagerbanen eller Hundejordet.

Avtalt kampoppdrag, kampen avlyst eller flyttet
Dersom det er avtalt oppdrag med dommer og kampen må avlyses eller flyttes uten at dommer er varslet innen rimelig tid og dommer møter opp til avtalt tid og på avtalt sted, skal laget dekke normalt kamphonorar til dommer.