Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Innledning

Sist oppdatert 31.08.2023 kl.10.42

Her finner du informasjon om rollene, organisering, sportslig leder og administrasjonen.

Definisjoner

TRENEREN har det sportslige ansvaret for laget og leder laget under trening og kamp. Treneren er ansvarlig for at Håndballgruppens Sportsplan blir fulgt for sitt lag/årgang. 

FORELDREKONTAKTEN(E) har det administrative ansvaret rundt laget. Har normalt ingen ting med det sportslige å gjøre, men skal sørge for at alt rundt laget fungerer. Jobber veldig tett mot både trener, klubbens administrasjon og foreldregruppen. Foreldrekontakten har ansvaret for å skaffe nødvendig vakter til gjennomføring av kampavvikling i helger og til klubbens cuper og dugnader. 

Organisering
Nordstrand Håndball er en gruppe i Nordstrand Idrettsforening, hvor det er ett felles styre for hele klubben. Vi har i dag ca 2100 aktive medlemmer i alderen 5-70 år som fordeler seg på ca 80 fotballag, 60 håndballag, Parasportgruppe, Triatlongruppe, e-sportgruppe og Vannsport.

Sportslig leder håndball
Sportslig leder (SL) har hovedansvar for all sportslig aktivitet i gruppen og er gruppens operative ledd. SL har videre ansvar for å utarbeide Sportsplanen for håndballgruppen, fordeling av treningstider i samarbeid med administrasjonen og er trenernes hovedkontaktpunkt. SL har ansvar for ansettelse og eventuell avskjedigelse av trenere.  

Midlertidig sportslig leder: Kristne Høgh, tlf 470 24 118, [email protected] 

Administrasjonen 
Håndballadministrasjonen består i dag av to ansatte. Mette Blomqvist er ansatt i en 60% administrativ stilling. Hun håndterer den daglige driften av Håndballgruppen med ansvar for treningstider i samråd med SL, overganger, lisenser, Spond, seriepåmeldinger, lagkasser, utstyr og dommere. Hun tar også imot forespørsler etc. fra trenere, foreldrekontakter og enkeltpersoner.

Janne Eriksen er ansatt i en 50% stilling for Håndballgruppen med ansvar for våre egne cuper, vaktlister i helger, arrangement i hallen, oppfølging av elitelagene, nettside og informasjon.