Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Samarbeidet mellom dommer og NIF

Sist oppdatert 25.02.2024 kl.16.33

Fotballdommere har sitt eget og unike samarbeid med klubben de dømmer for. Under presenteres hva begge parter kan forvente av hverandre i Nordstrand IF.

Detaljer om hva dommere kan forvente av Nordstrand IF og hva klubben forventer av dommerne finnes i eget dokument, Samarbeidsdokument dommer - klubb. I korthet gjelder følgende:

Forventinger til klubben:

  • Dommeren skal inkluderes i Nordstrand Idrettsforening og klubbens dommergruppe og det skal legges til rette for at hver enkelt dommer får best mulig forhold til å utvikle seg som dommer
  • Nordstrand Idrettsforening skal bidra til at dommeren har nødvendig dommerutstyr
  • Nordstrand Idrettsforening dekker til på forhånd godkjente dommerkurs og -samlinger arrangert av Oslo Fotballkrets og/eller Norges Fotballforbund

Forventinger til dommere:

  • Dommere skal aktivt arbeide for å utvikle seg som dommer gjennom å dømme kamper, delta på kurs og samling, holde seg oppdatert på spillereglene og holde seg i tilstrekkelig god fysisk form
  • Dommeren stiller aktivt opp for klubben ved å dømme kamper i klubb eller krets, veilede klubbdommere og bidra til dommergruppen i Nordstrand Idrettsforening
  • Dommeren skal være kjent med og etterleve de Etiske retningslinjer for dommere, være lojal overfor klubben og representere Nordstrand Idrettsforening på en positiv måte
  • Ha betalt medlemskontingent til Nordstrand Idrettsforening