Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Politiattest

Sist oppdatert 14.04.2023 kl.9.06

Alle som har en rolle som lagleder/oppmann/administrativ leder og trener til barn under 18 år må levere politiattest.

Nordstrand IF er pålagt å hente inn politiattest på samtlige trenere og ledere i klubben som jobber/har verv med barn og ungdom. Politiattest skal den enkelte person søke om (se vedlagt skjema "Bekreftelse på formål for attesten" under), og så fremvise for klubb slik at vi kan notere at alt er i orden.

Hvem trenger å søke?

Det er hjemmel for å innhente politiattest fra personer fra de fyller 15 år.

Utgangspunktet er at alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og mennesker med utviklingshemming, skal ha politiattest:

  • Styremedlemmer (iflg. vedtak).
  • Nye trenere, lagledere, oppmenn og dommere, eller andre som vil få et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
  • Trener på mosjonsparti for voksne der det er mindreårige til stede. Eksempel: Mosjonsparti for voksne der en person på 17 år får lov til å være med.
  • Frivillige (for eksempel foreldre) på cup eller andre arrangement dersom et tillits-/ansvarsforhold kan etableres, det være seg over tid eller ved gjentatt kontakt. Enkeltovernatting utløser vanligvis ikke politiattestkrav, men en ukes reise utløser krav om politiattest. Dette er en skjønnsvurdering som idrettslaget gjør i det enkelte tilfellet.
  • Trenere med opphold i engasjementet (utover sommerferie), uavhengig av årsaken til oppholdet. Eksempel: En ansatt som er student, og som har vært borte et semester. Bekreftelsen på formål skal opplyse om at søknaden skyldes opphold i verv.
  • Trenere som har ny rolle (er tildelt ny oppgave), og som ikke har fremvist attest de siste 3 årene. Bekreftelse fra idrettslaget på at det er en ny oppgave som skiller seg fra oppgaven som utløste behovet for politiattest.

Registrering og fremvisning av politiattest:

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv.  Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Politiattestansvarlig skal registrere opplysninger om hvilke personer som har fremvist politiattest, hvilken rolle/funksjon personen har, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Søkeren kan velge å sende attesten på e-post:
For fotball: Ola Nyhus; [email protected] 
For håndball: Mette Blomqvist; [email protected]

> www.politiet.no/politiattest
> Vedlegg til søknad om politiattest (bekreftsel på formål)

 


Samarbeidspartnere: