Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Visjon og verdier

Sist oppdatert 30.10.2022 kl.18.49

Flest mulig | Lengst mulig | Best mulig
«Respekt, samhold og engasjement»

Visjon og verdier

Nordstrand IF er en klubb med ca 2600 medlemmer og som vokser fort. Vi er i sterk posisjon som klubb, en posisjon som vi kan være stolte av og som vi skal ta vare på gjennom videreføring og kontinuitet i det fantastiske arbeidet som legges ned av frivillige og tillitsvalgte.

Visjon og verdier
Visjonen vår: «Flest mulig, lengst mulig, best mulig», skal stå som en ledestjerne i arbeidet vårt, og skal underbygges av verdiene våre; «Respekt, samhold og engasjement». Dette er forankret i styrene i klubben, og ble enstemmig vedtatt i hovedstyret 25. februar 2015.

Strategidokument
Under finner du klubbens strategidokument med en forklaring på visjonen vår og hva som menes med de ulike verdiene våre. Vi håper håper og ber medlemmer, foresatte, trenere og andre frivillige og tillitsvalgte om å bruke noen få minutter til å gjøre seg kjent med dem.

strategi_forside