Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Medlemskap og Spond

Sist oppdatert 15.05.2024 kl.10.46

Her finner du informasjon om hva som gjelder for medlemskap i Nordstrand Idrettsforening og våre lag og treningsgrupper. Du finner også informasjon om hvordan du melder deg inn og ut av foreningen.

Alle som deltar i en idrett i Nordstrand IF må være medlem av idrettslaget. Brukere av treningsstudio i Nordstrand Arena må også være medlem. Det er mulig å melde seg inn som støttemedlem. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. For nye medlemmer vil kontingenten reduseres første året avhengig av innmeldingsdato. Fullstendig medlemskontingent må betales uansett varighet av aktivitet inneværende sesong.

Avgifter som skal betales:
- Medlemsavgift til Nordstrand Idrettsforening
- Treningsavgift til din gren eller treningsstudio
- Lagsdugnad/vinteravgift, se merknad under treningsavgifter
Ps. Andre kostnader kan tilkomme på eget lag i forbindelse med cupdeltakelse etc.

Priser medlemskap
Ordinært medlemskap kr 1000
Støttemedlem / Treningsstudiomedlem / Medlem vannsport kr 500
Maks kr 2000 pr. familie (familiemedlemskap)

Din treningsgruppe i Spond
Last ned og åpne Spond på din mobil el.l. Der kan du melde deg direkte inn i det aktuelle lagets Spondgruppe med lagets egen gruppekode, en administrator vil akseptere medlemskapet ditt. Man kan være medlem av en gruppe i 1 måned før man også må melde seg inn i klubben.
Spondgruppe-koder

Innmelding i idrettslaget via Spond
Nordstrand IF bruker Spond som medlemsregister. Alle medlemmer må derfor ha en egen Spond-bruker. Alle treningsgrupper og lag har sin egen Spond-gruppe. Medlemskapet er først gyldig fra den dag medlemskontingent er betalt.
Innmelding: https://club.spond.com/landing/signup/nif
Informasjon om Spond

Treningsavgift
Her finner du informasjon om treningsavgiften

--

Vilkår for medlemskap
Medlemskapet løper til det sies opp. Ved å melde seg inn i foreningen plikter man å overholde idrettslagets og Norges idrettsforbunds regelverk og vedtak. For øvrige bestemmelser se Nordstrand IFs lov.

Utmelding lag/gruppe
Ved å melde seg ut av Spond-gruppen er man utmeldt av treningsgruppen/laget og man vil ikke motta flere krav om treningsavgift. Medlemskapet i klubben fortsetter likevel å løpe selv om du ikke er medlem i en treningsgruppe. Husk derfor å melde fra til klubben om du ikke ønsker å fortsette som medlem i Nordstrand IF. 
Utmelding: fullt navn og fødselsdato til [email protected]. Utmeldingen får virkning når den er mottatt.

Personvern
Nordstrand IF tar personvern på alvor. Foreningen samler inn og behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre plikter overfor medlemmer, frivillige, ansatte og deltakere på aktiviteter i regi i av Norges idrettsforbund. Opplysningene gir oss mulighet til å administrere idretten. Vi oppfyller de krav som stilles til idrettsforeningen som ansvarlig for behandling av personopplysninger. Les mer om dette i vår personvernerklæring.

--

Våre grener/grupper
For ytterligere informasjon, se hver enkelt gren; Fotball I Håndball I Triathlon I Parasport I e-sport I Ballidrett I Treningsstudio I Vannsport

Utleie
Ønsker du å leie møterom eller selskapslokale, kontakt Storstua

Velkommen til Nordstrand Idrettsforening!