Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Sportsplanen

Sist oppdatert 31.08.2023 kl.10.38

Planen skal være et dynamisk verktøy som revideres og utvikles jevnlig i tråd med ny kunnskap og erfaring. Sportsplanen gir også klare krav til oppfølging og evaluering, som igjen skal gi grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring.

Sportsplanen er først og fremst laget for spillere, trenere, foresatte og ledere. Vi ønsker at de skal bruke Sportsplanen aktivt for å få forståelse av hvordan Nordstrand IF ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære håndball og sosialt samhold. I trening og konkurranser ønsker vi å skolere spillerne i håndballferdigheter og selvdisiplin gjennom målrettet arbeid og opplevelse av mestring, samhold, trivsel og glede.

Planen favner barne og ungdomshåndballen fra 5-19 år og konkluderer tydeligere enn tidligere på områder som hospitering, foreldretrenere og nivådeling innenfor barnehåndballen.

Planen skal være et dynamisk verktøy som revideres og utvikles jevnlig i tråd med ny kunnskap og erfaring. Sportsplanen gir også klare krav til oppfølging og evaluering, som igjen skal gi grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring.

sportsplan_omslag_2022

Revidert 22. mars 2022