Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Lagoppsett / Terminliste

Sist oppdatert 21.04.2017 kl.0.08

Jenter 2009 Serielag for 2017!

 

Lag Nordstrand 2:

Laget fra Nordstrand skole spiller i avdeling 9, heter Nordstrand 2 i terminlista og har første kamp 20. april klokka 18:00 på Hundejordet mot Oppsal 2. Lagleder for dette laget gjennom sesongen er Oddbjørn. 

Kamper: https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/hjem/…

Lag Nordstrand:

Laget fra de andre skolene spiller i avdeling 10, heter Nordstrand i terminlista og har første kamp 21. april klokka 18:30 på Hundejordet mor KFUM 2. Lagleder for dette laget gjennom sesongen er Fredrik. 

Kamperhttps://www.fotball.no/fotballdata/turnering/hjem/…

Serien avsluttes i oktober. Vi ber om at kamper prioriteres. Det er viktig for oss at spillerne forstår at det å være en del av et lag innebærer å stille opp for laget, slik at vi taper, vinner og utvikler oss sammen.

Treningstider i 2017:
Vi har nå treninger onsdager og søndager.
Møt opp på treningene (når dere ikke har kamp).

Vel møtt til seriespill !

 

Vi er pr i dag 21 spillere og har meldt på to lag i serien. Det er mange gode argumenter for å dele inn i to faste lag. Vi har valgt å gjøre dette nå, og så vil vi evaluere lagssammensetningen til sommeren. Vi kommer tilbake med mer av våre argumenter for den inndelingen vi har gjort på foreldremøtet ved behov. Vi kommer imidlertid ikke til å endre på denne avgjørelsen, som er foretatt av trenergruppa og er støttet av klubben.

I korte trekk er spillerne delt i ett lag med spillere som går på Nordstrand skole, og ett lag med spillere fra henholdsvis Munkerud, Nordseter, Ljan og Nedre Bekkelaget skoler. Dette på bakgrunn av sportslige, sosiale og praktiske grunner. For ordens skyld er det viktig å presisere at lagsnavnet i terminlista ikke indikerer nivå eller rangering. Vår vurdering er at de to lagene vil være helt jevnbyrdige ved spill mot hverandre. Ett av lagene har tre flere spillere enn det andre og er en konsekvens av vår vurdering at denne ulempen er mindre enn ulempen ved å trekke ut enkeltspillere fra Nordstrand skole-gruppen. Dersom dette går ut over spilletid for spillerne på dette laget vil vi kunne oppveie dette med å låne spillere til det andre laget i enkeltkamper, men dette vil vi vurdere fortløpende. Treninger vil selvfølgelig fortsatt foregå sammen. 

Hilsen Trenerne


Samarbeidspartnere: