Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Generalforsamling i Nordstrand IF

Publisert 03.04.2019 kl.20.25

Vi minner om Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening onsdag 10. april kl 19.00 i Storstua, Nordstrand Arena.

Generalforsamling i Nordstrand IF

Agenda:
  1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen
  2. Godkjenning av stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll
  5. Behandling av Foreningens årsberetning 2018
  6. Behandle foreningens regnskap for 2018 i revidert stand
  7. Fastsettelse av medlemskontingent 2019
  8. Behandle budsjett for 2019
  9. Behandle foreningens organisasjonsplan
10. Hedersbevisninger
11. Valg

Årsberetning med innkomne forslag

Lenke til klubbens lover finnes nederst på denne siden.

Opprinnelig innkalling

Vel møtt!