Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Treningsavgift

Publisert 16.02.2024 kl.17.57

Alle spillere i Nordstrand Idrettsforening blir belastet en kostnad forbundet med trening og spill. Under finner du gjeldende avgifter. 

skjermbilde-2024-02-16-171111

*Vinteravgift Fotball: Treningsavgift fotball 2. halvår inkluderer vinteravgift som dekker merkostnader knyttet til vinterdrift av kunstgressbanene med undervarme. Vinteravgiften gjelder for årgangene fra og med 9 år til junior. Vinteravgiften er kr. 300 fra årgangene 9-11 år og kr. 500 for 12 år og eldre

**Lagsdugnad Håndball: Alle håndballag under 12 år blir fakturert med kr 6.000,- pr. påmeldte lag i kortbaneserien/regionserien. Dette blir fakturert 1 gang pr sesong og blir fakturert i oktober. Lagsavgiften er lagt inn i treningskontingenten for lagene fra 12 år og oppover. 6-7 åringene deltar ikke i seriespill og betaler dermed ikke lagsdugnad.

Treningsavgift
Treningsavgiften betales i to rater. Halvparten har forfall i januar/februar, andre halvdel har forfall i september/oktober. Vær vennlig og betal innen forfallsdato! Det sparer oss for masse ekstra arbeid. Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen forfall, er den aktive ikke lisensberettiget/forsikret og vil ikke kunne delta på trening eller kamp.

Medlemskontingent
Fullstendig medlemskontingent må betales uansett varighet av aktivitet inneværende sesong. 

Forsikring / lisens
Alle barn under 13 år som spiller håndball og fotball i NIF blir automatisk medlem av forsikringen til Norges Idrettsforbund når de er meldt inn i klubben og medlemskontingen er betalt.

HÅNDBALL: Når barna går inn i sitt 13. år skal det fra 01.01. det året de fyller 13 betales LISE / LISE PLUSS / LISE SUPER-lisens/forsikring til Norges Håndballforbund. Dette er en forsikring alle spillere må ha, uten denne får de ikke spille kamper eller trene. Det anbefales at spillere har minimum LISE PLUSS. Du finner nærmere informasjon om pris og dekning på https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/.

Økonomi
I Nordstrand idrettsforening er vi opptatt av at barn og ungdom skal få drive med idrett. Skulle man ha betalingsutfordringer kan dere ta kontakt for å avtale en avdragsordning eller få informasjon om muligheter for å søke støtte for å kunne bedrive idrett.

Ta kontakt med Mette Blomqvist på [email protected] eller på telefon 96 62 22 60. Du kan også gi beskjed via treneren eller årgangsansvarlig på laget. Henvendelsen vil selvsagt blir behandlet konfidensielt.

Har dere spørsmål vedrørende lisens/treningsavgift, ta kontakt med [email protected].