Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Det skjer mye på Niffen om dagen

Publisert 13.06.2018 kl.20.19

Her kommer en statusrapport og litt informasjon om hva som skjer fremover med tanke på blant annet ny hall, men også om mange andre spennende prosjekter vi er involvert i om dagen.

Det skjer mye på Niffen om dagen

Nyansatt i Håndballadministrasjonen
Tone Vollen, som til daglig er ansvarlig for det sportslig administrative arbeidet i håndballgruppa har gått ut i barselpermisjon frem til august 2019. Inn for Tone kommer Magnus Berg som det siste året har vært hovedtrener for elitelaget til håndballgruppa i 2.divisjon, og skal nå være hos oss frem til Tone er tilbake sommeren 2019.
Magnus kommer fra en administrasjonsstilling i NHF Region Øst og har vært trener i Nordstrand IF i mange år. Han vil overta Tones hovedoppgaver som i hovedsak er: Håndballskoler, cuper, sportslig utvalg, og generelt administrativt arbeid.

Magnus har e-post adresse; [email protected]. Denne eposten er allerede operativ, og alle mailer som er sendt/sendes til Tone vil også rutes inn til han. Magnus vil jobbe litt ekstra på kveldene frem til han starter 100% fra mandag 18. juni.

Nordstrandhallen (Bobla)
Her er det fremdeles mye som er uavklart. Håndballgruppa vil opprettholde sine treningstider frem til 30. juni. Vanlige treningstider vil gjelde. De lagene som ikke skal trene må gi beskjed til administrasjonen så andre kan få disse tidene. Det er pr i dag usikkert hva som vil skje med Bobla, men det arbeides med flere muligheter, blant annet en innendørs fotballbane med kunstgress, men alt avhenger av villighet fra kommunen.

Kontorbrakker og klubbfasiliteter
15. juni rives brakkene som har vært administrasjonens og klubbens tilholdssted de siste 18 mnd. Dette vil begrense møtemulighetene i tidsrommet 15. juni frem til 13. august. Det oppfordres til å gjennomføre møter andre steder. I perioden frem til 30. juli vil administrasjonen holde til i kafeteriaen i klubbhuset på Hallager. Fra 8. juli vil administrasjonen være på ferie.

Rehabilitering av den lille kunstgressbanen
Den lille kunstgressbanen som ligger nærmest nye hallen, som under byggeperioden har vært anleggsområde, skal rehabiliteres. Kommunen planlegger å starte dette arbeidet 2. juli. Det vil bli en bane som er noen meter større enn den gamle banen som lå der, men fremdeles kun godkjent til 11’er kamper opp til 16 år. Estimert tid for utarbeidelse av denne er 10 uker fra oppstart.

Ny Nordstrandhall
13.august skjer det endelig!! Da åpner vår nye flotte storstue for aktivitet, og første brukere vil være håndball- og fotballskolene. Nordstrand Hummel Cup blir første stor-arrangement, og gjennomføres 17.-19. august. VI GLEDER OSS!

Niffo
For første gang drar klubben i gang et fullt etter-skolen-tilbud på Niffen. Gunnar Flaten er ansatt som daglig leder for Niffo. Dette vil være et fullgodt tilbud på linje med AKS hos skolene. Hos Nordstrand IF vil det legges vekt på tre hovedmomenter i dette tilbudet; ernæring, pedagogikk og aktivitet.

For mer informasjon,se nordstrand-if.no/niffo

Vi ønsker alle Nordstrandsmedlemmer, patrioter og foresatte en riktig god sommer!