Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Årsmøte i Nordstrand IF

Sist oppdatert 19.05.2020 kl.13.43

Vi minner om årsmøte i Nordstrand IF tirsdag 26. mai klokka 19.00. Møtet foregår digitalt via Teams.

Årsmøte i Nordstrand IF
Årsmøte 2020 foregår digitalt. Du finner link til møtet i artikkelen under

Sakliste til årsmøte 2020

Sak 1  Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2   Velge dirigent(er)
Sak 3   Velge protokollfører(e)
Sak 4   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5   Godkjenne innkallingen
Sak 6   Godkjenne sakslisten
Sak 7   Godkjenne forretningsorden
Sak 8   Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10   Behandle forslag og saker
  10.1  Forslag om låneopptak
  10.2  Utmelding av Skiforbundet
  10.3  Hedersbevisninger
Sak 11   Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 12   Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13   Foreta følgende valg
  13.1   Styre
  13.2   Kontrollutvalg
  13.3   Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  
  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  13.4   Valgkomité
Sak 14   Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Klikk her for å laste ned Årsmelding 2019 med innkomne saker og saksdokumenter.

Praktiske opplysninger

For å få tilgang til møtet, klikk på denne lenken ved møtets oppstart. Her finner du bruksanvisning for Teams.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 26. mai klokka 16.00 her. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om gjennomføring av møtet, se opprinnelig innkalling.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

 

Vedlegg

Årsmelding 2019 Nordstrand Idrettsforening
Forretningsorden