Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Innkalling til årsmøte i Nordstrand IF 2020

Publisert 26.04.2020 kl.19.21

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordstrand IF. Årsmøtet avholdes tirsdag 26. mai klokka 19.00.

Innkalling til årsmøte i Nordstrand IF 2020

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

For å få tilgang til møtet, klikk på denne lenken ved møtets oppstart. Her finner du bruksanvisning for Teams.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 26. mai klokka 16.00 her. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se Norges idrettsforbunds side om digitale årsmøter.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mai til [email protected] Det ønskes at vedlagte mal brukes (se link helt nederst). Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på NIF sine websider www.nordstrand-if.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordstrand IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordstrand IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nordstrand IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes ([email protected]).


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

 

Vedlegg:

Mal for å melde inn saker som skal fremmes på årsmøte