Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Årsmøte i Alpingruppa 27. april!

Sist oppdatert 15.05.2014 kl.0.00

Det innkalles til årsmøte i NIF Alpin lørdag 27.april kl.1100. Møtet finner sted på Hallager'n.

Årsmøte i Alpingruppa 27. april!

Dagsorden:
1)      Godkjenning av innkallelse, saksliste og forretningsorden
2)      Valg av dirigent og referent, samt to til å signere referat.
3)      Styrets beretning
4)      Alpingruppens regnskap og revisjon
5)      Vedta budsjett
6)      Innkomne forslag
7)      Valg av nytt styre
 
Innkommende forslag må være klubben i hende minst en uke før møtet.
Saksdokumenter blir lagt ut fortløpende på NIF/Alpins hjemmesider, se fanen "Dokumentarkiv" til venstre.