Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Allsportgruppen endrer navn til Parasportgruppen

Publisert 19.04.2021 kl.16.06

Etter forslag fra Allsportgruppen ble forslaget om å endre gruppens navn til Parasportgruppen enstemmig vedtatt på klubbens årsmøte.

Allsportgruppen endrer navn til Parasportgruppen

Nordstrand IF Allsport har siden 2003 hatt et tilbud for barn, ungdom og unge voksne med en funksjonsnedsettelse. Våre utøvere har primært en utviklingshemming. Allsport-navnet er avledet av allidrett som var det første navnet på gruppa. Men på grunn av sammenblanding av allidrett for barn og ungdom gikk man bort fra Allidrett og endret til Allsport. Allsport er også benyttet av andre klubber og i miljøet vet alle hva allsport er. 

For at Allsporten også skal være i tiden er det viktig å benytte oppdaterte ord og uttrykk. Idrett for personer med en funksjonsnedsettelse kalles nå paraidrett. Paraidrett er en fellesbetegnelse og defineres som idrett for mennesker med en funksjonsnedsettelse. Paraidrett brukes også i dagligtalen i Norges idrettsforbund. Paraidretten har fire grupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. 

Som en naturlig følge av dette er vi glade for å presentere Nordstrand IF Parasport som nytt navn på gruppa.