Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Oslofjord Arena som kamparena for Lerøyserien

Publisert 10.01.2020 kl.16.29

Nordstrand G18 har som ett av 24 håndballag kvalifisert seg for å spille Lerøyserien – en nasjonal turnering for gutter født 2001 eller senere. Det har kommet sterke reaksjoner fra flere klubber i forbindelse med at Oslofjord Arena i Sandefjord er valgt som kamparena for denne turneringen. Flere klubber har truet med boikott og bedt Norges Håndballforbund om at kampene flyttes til en annen arena.

Oslofjord Arena som kamparena for Lerøyserien

Bakgrunnen for reaksjonene er Oslofjord Arenas tilknytning til det kristne trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC) og deres syn på homofilt samliv. Arenaen drives av Oslofjord Convention Center, et kommersielt selskap eid av en stiftelse som ble etablert av BCC i 2002. Virksomheten hevder selv på sine nettsider at de baserer seg på etiske retningslinjer som fastslår at «Ingen diskriminering, basert på kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemning, nasjonalitet, etnisitet eller politisk eller religiøs overbevisning skal finne sted.»

Nordstrand IF har ikke grunnlag for å si noe om hvordan Oslofjord Arenas etiske retningslinjer står i forhold til BCC sitt på homofilt samliv. Som klubb tar vi imidlertid avstand fra alle former for diskriminering og vi støtter 100 prosent opp om Håndballforbundets arbeid med «Håndball mot homohets», der målet er å forebygge og motkjempe homohets og homofobi i organisert håndball. 

Nordstrand IF har i dag sendt en mail til Håndballforbundet, der vi gir uttrykk for vår bekymring knyttet til valg av kamparena. Vårt krav er at forbundet må synliggjøre at det ikke er et problem for spillere, trenere og andre som er involvert i Lerøyserien at kamper spilles i Oslofjord Arena. Hvis de ikke kan synliggjøre det, må forbundet sørge for at kampene flyttes til en annen arena der ungdom kan spille håndball uten at det kan reises noen som helst tvil om at turneringen kan gjennomføres i henhold til håndballens egne verdier.

Denne saken står på agendaen for håndballforbundets styremøte lørdag 11. januar. Vi imøteser resultatet, og håper at alle klubber som har sendt inn sin bekymring angående valg av spillested vil bli tatt på alvor og blir hørt i denne saken. 

Med vennlig hilsen
Anders Bakken
Leder, Nordstrand Idrettsforening