Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Retningslinjer håndball elite

Publisert 11.09.2020 kl.21.18

Dette er Nordstrand IF sine retningslinjer for gjennomføring av Elitekamper i Nordstrand Arena – herunder damer 1. divisjon. Med kamper menes treningskamper, seriekamper og cupkamper som avholdes enkeltvis.

Nordstrand IF sitt ansvar for gjennomføring av hjemmekamper 

·       Klubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med Korona retningslinjene fra myndighetene og idretten. 

·       Det totale antall personer i Nordstrand Arena samtidig, skal ikke overstige 200 stk. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampen regnes ikke som en del av deltakerantallet. 

·       Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater. 

Hjemmelagets ansvar 

·       Alle på banen er registrert via handball.no.

·       Hjemmelaget ved arrangør, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo. Dette har vi gjennom billettsalget. 

·       Det skal informeres om hvorfor det føres lister. 

·       Ved behov skal denne oversikten kunne fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak.

·       Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister. 

·       Hjemmelaget ved arrangør, er ansvarlig for at det lages to særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere og innbyttere skal oppholde seg.

·       Publikum er henvist til 2. etasje og kan kun bruke inngangen som går dit. Publikum skal overholde avstandsreglene og må sitte på tribunen.

·       Hjemmelaget ved arrangør, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele kampen. Det vil si to tomme seter mellom hvert sittende publikum, også gjeldende for familiemedlemmer, i alle retninger.

·       Publikum må følge de retningslinjene Nordstrand IF har for inngang og utgang av hallen, i forbindelse med kamper. Publikum på Elitekamper skal bruke inngang og utgang bak hallen, ikke hovedinngang foran. Publikum må også forholde seg til tidskravene arrangør har til å få publikum inn og ut av hallen.

·       Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag. 

·       Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater. 

·       Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 

·       Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Bortelagets ansvar 

·       Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.  

·       Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.

·       Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med hjemmelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.  

·       Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.