Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Nytt hovedstyre i Nordstrand IF

Publisert 11.04.2019 kl.13.58

Anders Bakken er på generalforsamlingen valgt som ny leder for hovedstyret i Nordstrand IF, og Lars Erik Østgaard som ny nestleder.

Nytt hovedstyre i Nordstrand IF
Ny styreleder og nestleder takker av avtroppende styreleder og nestleder. Fra venstre: Lars Erik Østgaard, Anders Bakken, Robert Hagen og Tron Mathisen

ÉN klubb - der allsport, håndball, fotball og triatlon jobber sammen som ett lag
En oppgave Bakken vil løfte frem til det nye hovedstyret er at de i større grad enn før, skal jobbe for at Nordstrand IF oppleves av medlemmene som én klubb - der allsport, håndball, fotball og triatlon jobber sammen som ett lag for klubbfellesskapet. For å få dette til vil Bakken bygge på det gode arbeidet som er gjort over lengre tid, sørge for at frivilligheten fortsetter å blomstre, samt at frivillighetsapparatet og klubbens ansatte spiller hverandre gode.

Den foretrukne fritidsaktiviteten for flest mulig
Som styreleder vil Bakken jobbe for at klubben fortsatt skal være den foretrukne fritidsaktiviteten for flest mulig barn og unge på Nordstrand. Han vil fokusere på at barn, unge og voksne skal ha muligheten til å utvikle seg som hele mennesker innenfor en trygg, inkluderende, sosial og sportslig utviklende ramme. Klubbens anlegg og arenaer skal fortsatt være viktig møtesteder for barn, unge, foreldre, trenere og andre med tilknytning til klubben. Med den nye Nordstrandhallen, flotte fotballbaner som kan brukes hele året, en fantastisk medlemsmasse, engasjert foreldregruppe og administrasjon har klubben nå et unikt potensiale til å kunne utvikle seg til å bli en enda bedre klubb, mener Bakken.

Presentasjon av det nye hovedstyret

Det nye hovedstyret er satt sammen for å sikre en bred sammensetning ut fra kompetanse, erfaringsbakgrunn og kjønn.

Leder: Anders Bakken
-fotballtrener for J2005 siden 2013
-hovedstyret i 2014
-fotballstyret 2015-2018 med hovedansvar for jentefotballen i klubben, samt arbeid med dugnad og Nordstrand Cup
-ett aktivt barn i klubben som spiller håndball

Til daglig jobber Anders Bakken som ungdomsforsker ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hans forskning knytter seg særlig til spørsmål om hva som gir gode oppvekstvilkår for barn og unge, hva slags rolle idrett spiller blant dagens unge, og i hvilken grad idretten klarer å ivareta rollen som en inkluderende arena for alle.

Nestleder: Lars Erik Østgaard
-administrativ leder fotball G 2009 siden 2014
-to aktive barn i klubben i fotball

Til daglig jobber Østgaard med prosjektadministrasjon innen byggebransjen, og har på vegne av klubben hatt ansvaret for oppfølging av byggearbeidene knyttet til nye Nordstrand Arena, opparbeidelsen av kunstgressbanene og ny undervarme. Tidlig 2000-tallet hadde Østgaard også ansvaret for oppføringen av klubbhuset på Hallager.

Medlemmer:

Thor Einar Andersen
-fotballtrener og årgangsansvarlig for fotball G1991 og G2002 i en rekke år
-medlem av hovedstyret siden 2001, tidligere leder av fotballstyret i fem år, leder av Sportslig utvalg fotball i 11 år og medlem av Sportslig utvalg fotball i 2 år
-styremedlem Nordstrandhallen AS i 4 år
-spilt fotball på eliteserienivå i Start og flere ganger seriemester

Andersen jobber til daglig som medisinsk leder og overlege i Idrettens helsesenter. Han er professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøyskole, er medisinsk fagansvarlig ved NFF, og har vært lege for landslaget i fotball i 12 år i perioden 2002-2014.

Anne Marie Østgård
-hovedstyret fra 2017
-ingen aktive barn i klubben

Østgård er utdannet jurist. Hun jobber til daglig i FinansNorge, og har særlig kompetanse innen personvern og informasjonssikkerhet.

Kenneth Juul
-hjelpetrener på fotball og håndball G2012
-sponsoransvarlig for fotball G2012, samt ansvarlig for å skaffe midler til innkjøp av 3v3 baner.
-ett aktivt barn som spiller fotball og håndball

Juul jobber til daglig som salgs- og markedssjef i Enfo AS, og har erfaring med salg, markedsføring og forhandlinger, og kompetanse spesielt rettet inn mot teknologi og IT.

Karianne Hasle
-medlem av fotballstyret siden mars 2018
-årgangsansvarlig for fotball G2010 siden 2015/16
-tre aktive barn i klubben i håndball og fotball

Hasle arbeider til daglig som Associate partner i Ernst & Young AS med ansvar for internrevisjon offentlig sektor, og er registrert revisor med master i regnskap og revisjon.

Tone Langbakken
-trener for håndball J2005 over flere år
-tidligere elitehåndballspiller for blant annet Singelfingen (Tyskland) og Bækkelaget. Har en rekke landskamper på junior- og ungdomslandslaget, og er nå under trenerutdannelse (trener 1)
-har to aktive barn i klubben som spiller håndball

Langbakken er daglig leder i Antenna AS og har flere styreverv.

Vegard Aaløkken
-medlem av NIF siden 2004
-to aktive barn i klubben i fotball og håndball

Aaløkken arbeider til daglig som advokat i advokatfimaet Andenæs Aaløkken Veum. Han har ellers mange års erfaring fra politiet og forsvaret, og har bred erfaring med å bistå næringslivet som varslingsombud og ved krisehåndtering.

I tillegg er følgende personer valgt inn i Hovedstyret etter innstilling fra håndball-, fotball-, allsport- og triatlon-gruppen:

- Bjørn Rudjord, leder fotball (2 år)
- Kristine Høgh, leder håndball (1 år)
- Thomas Larsen, leder for triatlon (2 år)
- Christian H. Johansen, leder for allsport (2 år)

Valgkomiteen takker avtroppende styremedlemmer! En spesiell takk til avtroppende leder Robert Hagen og nestleder Tron Mathisen for betydelig innsats for klubben gjennom mange år!

Nordstrand 10. april 2019
Valgkomitéen, Nordstrand IF
Tonje Vang                                                    
Kristine K. Wessel