Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Retningslinjer for organisert trening

Sist oppdatert 15.05.2020 kl.13.50

Oppdaterte retningslinjer 15. mai

Retningslinjer for organisert trening

Oppdatert 15. mai.
Smittevernveileder for idrett

Fotballens koronahåndbok 
Håndballens retningslinjer

Generelt om aktiviteter for både fotball og håndball

 • All organisering av aktivitet i klubben må følge 20+1 prinsippet, det vil si treningsgrupper på tjue personer og én meter avstand.
 • Spillerne skal være organisert i gruppene fra det tidspunkt de møter på treningsstedet. Gruppene skal gå til avtalt plass på feltet, med én meters avstand. Utstyr pr gruppe må organiseres gruppevis, og med korrekte avstander. OBS- 1-meters regelen gjelder også når man prater med gruppa eller har drikkepause.
 • Veiledende antall på banen: Halve storekunsten: totalt 36 spillere + trenere. Halve lillekunsten: totalt 24 spillere + trenere.
 • Jogging til oppvarming skal også følge retningslinjer for avstand.
 • Alle må ha med egen ball (håndball) og vannflaske. Vi velger å ikke åpne kranene utenfor hallen av hensyn til smittevern. Ta med nok vann.
 • Aktiviteter med nærkontakt er ikke tillatt. 
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten. Alle spillere skal vaske hender grundig før og etter trening. Det enkelte lag bør kjøpe inn Antibac fra lagkassen, og sørge for god tilgang til dette under aktiviteten.
 • Etter endt aktivitet skal laget forlate banen og området. Nye lag kommer og plassen skal frigis, vi vil også unngå store ansamlinger generelt.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, skal ikke delta på aktivitet.
 • Trener for gruppen er ansvarlig for at reglene overholdes.
 • Klare avvik fra reglene vil medføre konsekvenser, i ytterste tilfelle bortvisning fra feltet og treningsnekt.
 • Klubben vil sette opp ansvarlige vakter pr kveld som vil utføre stikkprøver, og som har full myndighet til å stanse aktivitet i klubbens regi om de finner det nødvendig.
  Mer utfyllende retningslinjer er sendt til hovedtrenere og lagskontakter.

La oss fortsette å jobbe sammen og finne de beste løsningene fremover. Vi er skikkelig stolte over å jobbe for Nordstrand IF – altså dere. Tusen takk for at dere alle står på, og at vi sammen skal klare å tilrettelegge for bra aktivitet for våre barn og ungdommer.

Med vennlig hilsen
Anna Collett                                         Kristine Høgh                                  Bjørn Rudjord
Sportssjef                                            Leder håndballgruppen                   Leder fotballgruppen

Nordstrand IF