Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Ny Nordstrandhall

Sist oppdatert 27.06.2019 kl.18.41

 

28/8-2018: Nye Nordstrand Arena er ferdig!

nordstrand-arena-apen

Det har vært et travelt og innholdsrik halvår som nå ligger bak oss, og mange av dere har fått med dere alt det positive som skjer på Niffen.

Status på arbeidene er som følger;

NYE NORDSTRAND ARENA
Nye Nordstrand Arena ble formelt overtatt fra entreprenør første uken av juli. Etter dette har arenaen blitt fyllt opp med inventar, møbler, treningsutstyr og kjøkkenutstyr. Hele klubbens administrasjon har flyttet inn i nye flotte kontorlokaler i 2. etg. Den store ilddåpen for anlegget var i uke 33 med både håndball- og fotballskole og Nordstrand Hummel cup. Hallen ble før overtakelsen detaljert gjennomgått av innleid byggeleder og overlevert uten feil og mangler. Hele anlegget har blitt som forventet og mer til, og nå håper vi at alle og enhver tar seg turen innom for å bli kjent i den nye arenaen.

Fasilitet som er verdt å nevne;

-Treningssenter til bruk for alle med abonnement (se www.nordstrand-if.no/treningssenter)

-Flotte møte- og konferanselokaler

-«Storstua» - som er den nye kafeteriaen på Niffen, hvor det fra 1. september vil være daglig middagstilbud både for voksen og barn

-Infoskjermer i hele bygget, som vil innehold både dagsferske nyheter, men også generell informasjon om alt som rører seg på Niffen

-Parkeringskjeller til over 75 biler

Og sist men ikke minst – dette er ikke kommunen sin, men VÅR hall!
Offisiell åpning med påfølgende fest vil skje i løpet av høsten, endelig dato er ikke satt da det er noen uavklarte saker.

STOREKUNSTEN
Som mange er kjent med har Nordstrand IF i flere år hatt store utfordringer med en undervarme som ikke har fungert som den skal, men i løpet av noen hektiske sommeruker ble gresset på «Storekunsten» fjernet, nye rør for undervarme på gass ble lagt ned, før nytt kunstgress ble lagt på igjen. Banen er fullt spillbar, men mindre arbeider gjenstår før alt er helt ferdig, og til vinteren har vi en undervarme som skal levere oss grønt gress.

storekunsten

Vi håper banen nå skal gi glede for både store og små i mange både somre og vintre fremover.

LILLEKUNSTEN
På «Lillekunsten» er det Oslo kommune som rehabiliterer banen, men Nordstrand Idrettsforening investerer i undervarme også her. Det er fotballgruppen som skal sørge for jevnlig tilbakebetaling for investeringen, og kanskje finner vi muligheten til litt utleie for å hjelpe på økonomien. Banen som Nordstrand IF en gang anla, har nå kommunen gått inn for å rehabilitere til bruk for Nordstrand Idrettsforening. Her gjøres det omfattende grunnarbeider, hvor mer enn 200 lastebillass skal kjøres ut med masser som ikke er av god nok kvalitet til å brukes som grunnlag for en god fotballbane. Etter dette vil banen bygges opp med det som kalles isolering av banen, samt nytt kunstgress. Banen blir noen få meter større enn den som tidligere har ligget der, og banen vil komme helt inntil den nye hallen. Vi gleder oss til to fantastiske baner som er myke og tilrettelagt hele året, og er sikre på at dette er en veldig god investering for våre medlemmer.

lillekunsten

Det gjøres omfattende grunnarbeider på Lillekunsten, vi gleder oss til også den står ferdig.

Vi pangåpnet med fotballskole, håndballskole og cup, samt at vi har over 100 barn på Niffo som bruker baner, håndballflate, Storstua og får leksehjelp. Alt dette for en sammensatt ivaretagelse av barna; idrett, riktig kosthold og ikke bare oppbevaring.

Vi gleder oss på vegne av klubben og området, og håper at mange vil engasjere seg i det som skjer om dagen.


Med sportslig hilsen
Administrasjonen

28/6-2018: Siste innspurt!

hallen-ute-juni_18

Nå jobbes det på spreng med å ferdigstille Nordstrand Arena.

Kun den siste finpussen står igjen med vasking, flikking, testing og kontroller som utføres i disse dager. I løpet av juli fylles hallen opp med møbler, kontorutstyr, treningsapparater og annet nødvendig inventar før vi er klare til å ta det hele i bruk når Nordstrand Hummel-cup arrangeres i midten av august.

hallen-trapp-juni_18

Lys flott foaje der du kommer deg videre opp til tribunene og kafeen, og ned til fotballgarderobene og parkeringskjelleren.

hallen-garderobejuni_18

Delikate garderober med dusj.

hallen-garasje-juni_18

Stor parkeringskjeller med oppgang til foajeen.

Vi gleder oss!

12/5-2018: Nå skjer det ting inne

nye-hallen-mai_gulv-hall

Det er ikke bare utvendig Nye Nordstrand Arena begynner å se ferdig ut, innvendig tar begge hallflatene nå virkelig form. 

Fra korridorer med farger i Nordstrandsblått og fotballgrønt ønskes man velkommen inn i lyse romslige garderober og flislagte dusjrom og toaletter. Det nye anlegget bygges med i alt 14 garderober til håndball, fotball og instruktører. Her blir det innbydende med en god dusj etter trening og kamp.

I hallen legges såkalt kombinasjonselastisk sportsgulv, som er det beste idrettsgulvet for bl.a håndball.

Nå er også all teknikk som luft, lys og lydanlegg er montert.

nye-hallen-mai_gang

nye-hallen-mai_gang-gronn

nye-hallen-mai_toalett

nye-hallen-mai_dusj

5/3-2018: Gulvet i hallen er støpt

ny-hall-inne_gulvet-stopt

Det ca 2.400 m2 store gulvet i hallen støpt. Kravet til kvalitet er stort når underlaget til sportsgulvet skal utføres.

Betongbiler har kjørt i skytteltrafikk og kvelden/natten må tas i bruk før den endelige overflate er 100% avrettet og plan.

Også i de øvrige arealer i bygget går fremdriften raskt, med de ialt ca 50 håndverkere som jobber iherdig med å holde fastsatt fremdrift.

ny-hall-inne_1

ny-hall-inne_2

ny-hall-inne_3

ny-hall-inne_4

2/2-2018: Nå går det unna

hallen-1.2.18

Store forandringer fra dag til dag på nye Nordstrandhallen.

Nå går det fort mot et tett bygg på Niffen. Hver dag ruller det inn store lastebiler med fabrikkproduserte elementer til tak og vegger, ferdig med vinduer montert. Det nye flotte inngangspartiet mot Oberst Rodes vei får glassfasade over to etasjer.

Platene som nå sees på fasader er vindtetting, og arbeider med fasadeplater gjenstår før endelig resultat blir synlig.

Innvendig i bygget pågår arbeidene for fullt med skillevegger og alle tekniske anlegg monterer sine kanaler, kabler og rør.

Vi gleder oss!

 

24/11-17: Første fagverket oppe

hallen-24.11.17

Når den første av i alt 3 fagverksdragere av stål i dag ble montert får man virkelig følelsen av hvor stor den nye Nordstrandhallen blir.

Dragerne er 3 meter høye og spenner fritt 48 meter over begge banene i den nye hallen.

Hvert fagverk som for øvrig veier 22 tonn fraktes til byggeplass i 3 deler og skrus sammen før det løftes opp med 2 mobilkraner og monteres på søyler i hver ende. Montasjen krever høy grad av presisjon når alt skal passe til minste detalj.

I løpet av kommende uke vil resterende fagverksdragere også monteres forteller byggherrens prosjektleder Lars Erik Østgaard fra Bygghuset AS.

8/11-17: Grunn- og betongarbeidet tilnærmet ferdigstilt

hallen-8.11.17

Bygging av Nordstrandhallen går nå inn i en ny fase med montering av "råbygget".

Størsteparten av grunnarbeider og betongarbeider er nå ferdigstilt. Arbeider med montering av «råbygget», selve skjelettet av ny hall har allerede startet, og bærekonstruksjonen for gulvet i den nye hallen er så godt som ferdig montert. Råbygget som i løpet av høsten har blitt produsert på fabrikk, heises nå på plass i sine respektive deler.

Periodevis stengte veier
Disse arbeidene krever store mobile byggekraner som i perioder delvis vil stenge Vangen og/eller Munkelia. Det tilstrebes å holde ett kjørefelt åpent. Stengte veier vil bli skiltet.

Råbygget ferdig i januar
I januar skal råbygget etter planen være ferdig montert, slik at montering av tak og fasader kan starte. Også disse elementene produseres nå på fabrikk. Med dette oppnår prosjektet best mulig kvalitet på bygningsdeler som produseres under tak på fabrikk, samt kortere byggetid og mindre arbeider på byggeplass.

28/9-17: Kveldsarbeid uke 39 og 40

hallen-29.09.17

I forbindelse med siste del av masseutskifting vil det i uke 39 og 40 pågå arbeider også på kveldstid på hverdager inntil kl. 21.00.

Det er arbeidet med leire som skal erstattes med steinmasser under østre del av bygget som kreves utført også på kveldstid på hverdager inntil kl. 21.00, men det tilstrebes å utføre de mest støyende arbeidene på dagtid.

Grenser for tillatt støy fra bygge- og anleggsvirksomhet overholdes.

På vegne av prosjektet beklager vi de ulemper dette medfører.

21/8-17: Stor aktivitet på Niffen

byggeplassen_21.8.17

Byggeplassen har hatt god aktivitet gjennom sommermånedene, og utført de arbeider som støyer og støver mest for omgivelsene. 

Løsmasser er gravd opp og kjørt til deponi. Borring, sprenging og pigging av fjell er så godt som ferdigstilt, og sprengt stein mellomlagres på «Lillekunsten» for senere gjenbruk som tilbakefylling rundt kjelleren på den nye hallen.

Mot Oberst Rodes vei er det satt en spunt for å holde løsmasser på plass grunnet stor dybde til fjell. Betongarbeidene med fundamenter og kjellervegger har startet opp i vestre del av bygget. Etter planen skal resterende grunnarbeider og betongarbeider ferdigstilles i løpet av oktober slik at det blir klart for montering av «råbygget», selve skjelettet av ny hall som bygges i prefabrikkerte stål- og betongelementer som heises på plass og monteres sammen.

Råbyggets ulike deler lages som elementer på Eidsvoll. Dette sikrer rask byggetid og mer produksjon under tak på fabrikk. I løpet av høsten skal også byggets tekniske infrastruktur som vann og strøm etableres. Dette medfører noe ulemper i Oberst Rodes vei og i Vangen. Arbeidene og evt omdirigering av trafikk vil bli skiltet.

For spørsmål vedr. byggeprosjektet: 
Lars Erik Østgård, [email protected], 970 42 035

23/6-17: Nå starter sprengningsarbeidene

sprenging-niffen

Nå starter sprengningsarbeidene i forbindelse med oppføringen av nye Nordstrandhallen. 

Planlagt sprengningsperiode er fra 26. juni til 15. august.
Sprengningen er planlagt utført på dagtid mellom kl 08.00 og 16.00.

Man vil kjenne rystelser ved sprengning i nærmiljøet og man kan føle det dramatisk, kraftig og ubehagelig, men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale. Arbeidene utføres med strenge krav til sikkerhet.

Vi vil likevel anbefale noen viktige forholdsregler:

-Hold mennesker og dyr på god avstand når sirene som indikerer sprengning høres.

-Følg anvisninger fra utsatte vaktposter rundt byggeplassen ifm sprengning.

-For nærmeste beboere til byggeplassen; gå vekk fra vinduer når sprengning varsles.

>Informasjonsbrev 

Kontaktpersoner vedr. sprengning:
Uke 26-27: Fridjof Myhrene, 952 92 486
Uke 28-32: Vegard Sørli, 918 01 883

For andre henvendelser vedr. byggeprosjektet:
Lars Erik Østgård, [email protected], 970 42 035

8/5-2017: Straks oppstart!

status-hall-7.5.17

Alle avtaler er signert og i mai måned starter grunnarbeidene med den nye hallen.

Alle de ansvarlige foretak for prosjektering av hallen er på plass, og Oslo kommune behandler nå den siste tillatelsen før byggearbeidene kan starte.

Kontrakt med entreprenør som skal bygge den nye hallen er signert. Avtaler med underentreprenører for grunnarbeider som graving, sprenging etc er gjort, byggegrunnen under den gamle hallen er kontrollert og den nye hallen er prosjektert i nødvendig grad for å starte byggearbeidene.

Så – endelig – i løpet av mai måned starter grunnarbeidene. Det skal kjøres bort mye løsmasser og det skal sprenges. Sprenging varsles med kraftig sirene før- og etter sprenging. Sprenging vil kunne medføre rystelser.

31/1-17: Gamle Nordstrandhallen rives!

Gamle Nordstrandhallen rives!

I dag er arbeidet med å rive den gamle hallen i gang.

Tidligere har det vært formidlet at dette skulle skje tidligere, men Byantikvaren hadde foreslått at bygget ikke skulle rives, og dette førte til at saken politisk må behandles hos Byutviklingskomiteen i Oslo kommune, som for øvrig allerede hadde vedtatt at nye Nordstrandhallen skulle bygges.

Alt dette er nå ferdig behandlet, og både igangsettingen av selve rivningen og rammetillatelsen for nye Nordstrandhallen er nå på plass.

Selv om finansieringen nærmer seg å komme på plass vil det være et stort behov for ytterligere millioner til inventar og utstyr i det nye bygget. Det er sendt søknader på ulike tilskuddsordninger, både offentlige og private, og det vil i tillegg bli lokale innsamlingsaksjoner under byggeperioden.

Sponsorer er også hjertelig velkommen!

12/1-17: Da skjer det!

Da skjer det!

Det vi har ventet så lenge på er nå i ferd må å skje, Nordstrandhallen fra 1955 skal rives, for så å bygges opp igjen til en hypermoderne idrettshall, med alle fasiliteter det medfører.

Den nærmeste kunstgressbanen (Lillekunsten) vil under rive- og byggeperioden fungere som riggplass og kontor-/klubblokaler for idrettsforeningen. Her vil vi ha to disponible møterom for klubben, samt kontorlokaler for administrasjonen. Det vil under byggeperioden bli begrenset med parkeringsmuligheter i området, og vi ber om at det tas hensyn til naboer i så henseende.

Tømming og oppbevaring
I løpet av uke 3 (16.-20. januar) vil garderober, lager, kontorer, møterom osv. tømmes for alt inventar. Fotballgruppen vil få en egen container til oppbevaring av utstyr på området. Her arbeides det med å finne gode løsninger i en krevende anleggsperiode.

Rigg, demontering og riving
I starten av uke 4 (23. januar) starter opprigg av brakker, møterom, midlertidige garderober og riggområde på kunstgressbanen nærmest hallen, samtidig starter demontering og riving av gamle Nordstrandhallen. Arbeid med rivningen er estimert til å ta ca 5 uker, hvor det like etter dette vil startes med grunnarbeider på tomten.

Under byggeperioden vil vi holde dere løpende oppdatert på fremdriften på prosjektet.

25/11-16: Siste nytt om hallen

Siste nytt om hallen

Vi arbeider i dag ut i fra at eksisterende Nordstrandhall skal rives i starten av januar. Overgangen fra gammel hall til midlertidig hall være fullt overlappende.

På grunn av lang behandlingstid i Plan- og bygningsetaten er dessverre rivearbeidene blitt noe utsatt. Vi arbeider i dag ut i fra at eksisterende Nordstrandhall skal rives i starten av januar. Finansieringen nærmer seg å komme på plass, men det vil likevel være et stort behov for ytterligere millioner til inventar og utstyr i det nye bygget. Det er sendt søknader på ulike tilskuddsordninger både offentlige og private, og det vil i tillegg bli lokale innsamlingsaksjoner under byggeperioden.

Midlertidig hall
Som mange nå har fått med seg er det kommet opp en hall på det som er karakterisert som «minikunsten», i Niffens nordøstre hjørne. Her vil den midlertidige hallen snart stå ferdig, og klar til bruk. Dette er et stålreisverk, som dekkes av en 5 mm isolert plastduk (lys grå). Denne hallen kommer til å få en størrelse på i underkant av 30x46 meter. Her legges det et 9 mm punktelastisk dekke. Hallen vil i tillegg innredes med en enkel tribune (50-100 mennesker), sekretariat, lydanlegg, kiosk/serveringsdisk og vaskesentral. Det vil legges to garderober med dusj og toalett i brakker like på utsiden av hallen, mot Freidigveien, i tillegg til toalettfasiliteter og HC-fasiliteter.

Fremdriften på den midlertidige hallen er planlagt som følger:

Ferdigstillelse av hallen ca 10. desember
Ferdigstillelse av garderober ca 15. desember

For de aktive vil overgangen fra gammel Nordstrandhall til midlertidig hall være fullt overlappende. Det vil med andre ord si at ingen treningstider eller kamper vil gå tapt. Vi vil komme tilbake med eksakt dato for overflytting.

Sponsorer er også hjertelig velkommen i den midlertidige hallen!
Ta kontakt med daglig leder på tlf. 990 21 787

> Antatt byggeperiode for den Nye Nordstrandhallen er stipulert til ca 14 mnd.

27/9-16: Nye Nordstrandhallen er besluttet å bygge

Vi arbeider i dag ut i fra at eksisterende Nordstrandhall rives ca. 15. november. Tidligere har det vært formidlet at dette skulle skje allerede i august, men Byantikvaren har foreslått at bygge ikke skal rives, og dette fører til at saken politisk må behandles hos Byutviklingskomiteen i Oslo kommune, som for øvrig har vedtatt at nye Nordstrandhallen skal bygges.

Selv om finansieringen nærmer seg å komme på plass vil det være et stort behov for ytterligere millioner til inventar og utstyr i det nye bygget. Det er sendt søknader på ulike tilskuddsordninger både offentlige og private, og det vil i tillegg bli lokale innsamlingsaksjoner under byggeperioden.

Midlertidig hall
Som mange har fått med seg er det stor aktivitet på den lille grusbanen i krysset mellom Oberst Rodes vei og Freidigveien. Her vil den midlertidige hallen komme. Dette er et stålreisverk, som dekkes av en 5 mm isolert plastduk (lys grå). Denne hallen kommer til å få en størrelse på i underkant av 30x46 meter. Her legges det et 9 mm punktelastisk dekke (samme som ble brukt under VM i Qatar 2015). Hallen vil i tillegg innredes med en enkel tribune (50-100 mennesker), sekretariat, kiosk/serveringsdisk og vaskesentral. Det vil legges to garderober med dusj og toalett i brakker like på utsiden av hallen, mot Freidigveien.

Fremdriften på denne hallen er planlagt som følger:

Grunnarbeider ferdig 19. september
Forskaling/anleggelse av ringmur    starter 22. september
Montering av reisverk       starter 30. september
Ferdigstillelse av hallen    ca. 15. november
Ferdigstillelse av garderober    uvisst

Sponsorer er også hjertelig velkommen!

Midlertidig hall

 

1/7-2016: Bystyret har vedtatt endelig godkjenning av Ny Nordstrandhall!

Det er med stor glede vi kan meddele at Bystyret i Oslo i slutten av juni vedtok endelig godkjenning av Ny Nordstrandhall!

Noe saksbehandling gjenstår: Plan og Bygningsetaten har noen innvendinger til våre planer og løsninger. Vi må blandt annet tegne ny innkjøring til hallen for å tilfredsstille krav fra Plan og Bygningsetaten, noe som får konsekvenser både for innvendig og utvendig planløsninger for bygget. Vi jobber fortløpende med å finne gode løsninger på deres krav, men disse endringene forsinker prosessen. Dersom Plan og Bygningsetaten er positive og raske i sin behandling, så kan vi greie rivestart mot slutten av september.

GOD SOMMER!

20/5-2016: 

Nordstrand IF jobber målrettet i arbeidet med Ny Nordstrandhall, imidlertid er vi noe forsinket i vår fremdrift da ulike offentlige etater har brukt litt lengre tid i saksbehandlingen enn forventet. Det vi blant annet venter på nå er den endelig godkjenning i Bystyret i juni, som er en forutsetning for å få rive og byggetillatelse. Videre er vi nesten i mål med planen for etablering av en midlertidig hall, men her gjenstår også godkjennelser fra blant annet Plan og Bygningsetaten.

Riving av eksisterend hall
Vi jobber med planer om å rive den eksisterende Nordstrandhallen i løpet av august. En del av diskusjon rundt tidspunkt for rivingen er knyttet til hvordan vi håndterer både fotball- og håndball-skole, samt Hummel Cup.

Midlertidig hall
Vi har jobbet med flere alternativer for hvor vi kan etablere en midlertidig hall, som medlemmene kan benytte i byggeperioden. Det alternativet som har vist seg mest hensiktsmessig og gjennomførbart er en midlertidig plassering på minikunsten (grusbanen i det nordøstre hjørnet av Niffen-området).

I anleggsperioden 
Vi beregner en anleggsperiode for Ny Nordstrandhall, inklusiv riving, på 12-14 måneder. Med den informasjonen vi har per i dag beregner vi at den nye hallen står ferdig september/oktober 2017.

Lillekunsten, fotballbanen som er nærmest hallen, vil være anleggsområde. I tillegg arbeider vi med en løsning for klubbens administrasjon, hvor kontorer, møterom, og muligens garderober vil være i innleide brakker på lillekunsten.
 

17/12-2015: Endelig!

Vi kan i dag med stor glede meddele at Byrådet har vedtatt alle våre søknader som innebærer økonomisk hjelp til å kunne realisere Nye Nordstrandhallen.

Nordstrand Idrettsforening har jobbet i 16 år med å få etablert en ny hall som erstatning for dagens 60 år gamle hall. 

I august i år ble det sendt følgende søknader til Oslo kommune, som nå altså er vedtatt:
- Søknad om støtte til etablering av ny Nordstrandhall
- Søknad om driftstilskudd i årene fremover
- Søknad om midlertidig hall

Fremdriftsplanen er som følger, med forbehold om at dette er et omfattende byggeprosjekt;

Frem til 1. april: Ferdig prosjektering av hallens utforming
1. juni: Riving av eksisterende hall
1. juni: Etablering av midlertidig hall
1. august: Byggestart for ny hall
1.august 2017: Ferdigstillelse

Selv med denne hjelpen fra Oslo kommunen vil Nordstrand IF trenge betydelige midler og innsats for å realisere prosjektet, og trenger din støtte. Vi vil komme nærmere tilbake til dette over nyttår.

Gratulerer med dagen!

olem-og-robert_ny-hall

Klubbens daglige leder Ole Magnus Skisland og styreformann Robert Hagen er svært fornøyde med julegaven klubben har fått.

18/9-15: Søknad om ny hall er sendt

Vi i Nordstrand idrettsforening har jobbet i 16 år med å få etablert en ny hall som erstatning for den vi har i dag, som er 60 år gammel. Det er derfor med stor glede og stolthet at klubben kan fortelle at vi den 21. august 2015 sendte følgende søknader til Oslo kommune:

-Søknad om støtte til etablering av ny Nordstrandhall
-Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av ny Nordstrandhall
-Søknad om driftstilskudd i årene fremover

Søknadene er en formell oppfølging av at Oslo kommune allerede har sagt at de står bak bygging av ny Nordstrandhall.

For å kunne sende disse søknadene har vi måtte gjennomføre et omfattende analyse- og prosjekteringsarbeid sammen med Lønnheim Entreprenør AS, som er vår samarbeidspartner for prosjektering og bygging av hallen. Vi følger nå opp med møter med de forskjellige etater, for å gjennomgå våre søknader og få en rask avklaring på endelige avtaler. De endelige støttebeløpene vil selvfølgelig være avgjørende for den videre veien mot realisering av Ny Nordstrandhall og utforming av denne. Samtidig opplever vi at vi har tatt et stort steg i retning mot målet.

illustrasjon-hallen

Illustrasjon matchbanen

nif_tegn_oversikt

Situasjonsplan terreng

nif_tegn_flere

Perspektiver

9/6-2015:

En idrettshall/flerbrukshall som også tilfredsstiller kravene til arena for elitekamper i  håndball. En hall som har to hele selvstendige treningsflater som kan slås sammen til en stor hall til elitekamper og andre større arrangementer.  

Videre skal hallen bl.a. innholde:    
● Tribuneplass til opptil 2000 tilskuere  
● Garderober for all idrett idrettsanlegget  
● Dommergarderober  
● Kafé  
● Garasjeanlegg i kjelleren  
● Møterom  
● Trimrom  
● Kontorer  
● Dopingrom og Vip­rom  
● Lager   

Hvor er prosjektet Ny Nordstranhall nå?
Byrådet har vedtatt Nordstrand IFs forslag til løsning om et privat og offentlig samarbeid for bygging av hall. Dette er for oss et viktig prinsipielt vedtak fordi denne løsningen måtte være på plass for at vi kan bygge ny hall.

Denne løsningen gir samtidig politikere en mulighet for å handle raskere. Byrådet har lagt inn støtte til Ny Nordstrandhall i revidert budsjett for 2016.