Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Barn bør være i mye fysisk aktivitet!

Publisert 27.06.2018 kl.21.32

På Niffo hjelper vi til med å innfri helsedirektoratets dokumenterte anbefalinger om at barne trenger å være mer aktive.

Barn bør være i mye fysisk aktivitet!
Foto: Madeleine Valø

Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst, utvikling og god helse blant barn og unge. I tillegg har fysisk aktivitet vist seg å ha positiv effekt på̊ bl.a. psykisk helse, søvn, konsentrasjon og læring.

Barn i dag bruker mer tid på tv og data enn tidligere. Den daglige fysiske aktiviteten, som f.eks. det å gå til skolen, har samtidig gått ned. Helsedirektoratet har derfor kommet med klare anbefaleringer om at tiden barn tilbringer i ro bør reduseres – også blant dem som ellers er aktive. For mye stillesitting er helseskadelig!

For barn i alderen 6-12 år anbefaler Helsedirektoratet (2):

-Barn bør være fysisk aktive i lek eller annen aktivitet minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være variert, allsidig og av moderat eller høy intensitet.

-Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og belaster skjelettet.

-Lek og fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir mer robuste og friskere barn.

-Tiden i ro bør begrenses og stykkes opp med mer aktive perioder


Hva med barna som allerede deltar i organisert idrett?

For mange barn er organisert idrett en viktig arena for fysisk aktivitet. Noen trener mye i en idrett, men mange er også involvert i flere idretter. En ensidig og spisset aktivitet i denne alderen er ikke ønskelig, verken for sportslig utvikling eller god helse, men ved god tilrettelegging av aktivitetene blir barna robuste og friske!

Olympiatoppens anbefalinger for barn og trening er at barn bør være i mye fysisk aktivitet, også utenom den organiserte idretten. Skolen og SFO er gode tilleggsarenaer for dette (2).

I barneskolealder bør hovedmålet med idrettsaktivitet være stor allsidighet og variert bevegelseserfaring. I tillegg bør det varieres mellom tilrettelagt aktivitet og den uorganiserte frie leken som stimulerer grunnleggende ferdigheter som å gå, løpe, hoppe, hinke, klatre, kaste og fange. Å ha velutviklede koordinative egenskaper og god motorisk kapasitet er underliggende for all spesialisert teknisk og fysisk trening. I tillegg kan en velutviklet motorikk bidra til å forebygge skader.   


Aktivitet på Niffo

Niffo er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å være fysisk aktive etter skolen. På Niffo kan barna velge mellom håndball- og fotballaktivitet fire dager i uken. Den femte dagen blir det andre aktiviteter tilpasset årstiden. Det er viktig å understreke at fysisk aktivitet ikke nødvendigvis betyr det samme som «trening», og selv om barna velger å delta på fotball eller håndball er det allsidighet, variasjon og lek som står i fokus på Niffo.

Vi er også opptatt av at alle skal kunne være med på aktivitetene, og at aktivitetene skal gi følelsen av glede og mestring, som er forutsetninger for at barn skal fortsette å være aktive som ungdommer og i voksen alder.

Vi ønsker en kunnskapsbasert skolefritidsordning der vi tar utgangspunkt i nasjonale anbefalinger og forskning når vi planlegger aktiviteter og måltider. Dette for at barna skal få den beste oppfølgingen slik at de utvikler sine fysiske, psykiske og sosiale ferdigheter samtidig som de holder seg friske og glade.


Linker

1) Fysisk aktivitet i 6-9-årsalderen:
https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/aktiviteter-for-barn-i-ulike-aldre#Fysisk-aktivitet-i-6-9-årsalderen

2) Fysisk aktivitet og stillesitting – 6-12 år
https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/Nasjonale%20anbefalinger%206-12.pdf

3) Olympiatoppens synspunkter på trening for barn
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/talentutvikling/utviklingsfilosofi/page6693.html

4) Physical activity and young people
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/