Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Innkalling til årsmøte i Nordstrand IF 2024

Publisert 08.02.2024 kl.15.51

Styret innkaller med dette til årsmøte i Nordstrand idrettsforening. Årsmøte avholdes i Nordstrand Arena 19. mars klokka 19.00.

Innkalling til årsmøte i Nordstrand IF 2024
Årsmøte foregår i Nordstrand Arena

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte 2024! 

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet, blant annet valg av styre, behandling av budsjett og utdeling av hedersbevisninger. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Fysisk årsmøte
Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mars klokka 19.00 i møterom Panorama/Engasjement i Nordstrand Arena. 

Saker på møtet
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, sendes styret senest 5. mars til [email protected]. Det ønskes at vedlagte mal brukes (se link helt nederst).

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på NIF sine nettsider www.nordstrand-if.no. Medlemmer vil også få beskjed gjennom Spond.

Hvem har stemmerett? Hvem kan velges til verv?
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordstrand IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordstrand IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Foresatte til medlemmer i foreningen som ikke selv er medlem har anledning til å delta på årsmøte, men dersom de selv ikke er medlem, har de etter idrettens lover ikke egen stemmerett.  

For mer informasjon om årsmøtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nordstrand IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes ([email protected]).

Velkommen til årsmøte!


Sportslig hilsen styret i Nordstrand IF  

 

Vedlegg:

Mal for å melde inn saker som skal fremmes på årsmøte