Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Innkalling til årsmøte i Nordstrand IF 2021

Sist oppdatert 20.02.2021 kl.14.31

Styret innkaller til årsmøte i Nordstrand IF. Årsmøtet avholdes digitalt via Teams tirsdag 23. mars klokka 19.00.

Innkalling til årsmøte i Nordstrand IF 2021
Pga koronasituasjonen avholdes årets årsmøte digitalt

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte 2021! 

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet, blant annet valg av styre og behandling av budsjett. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Digitalt årsmøte
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet for 2021 avholdes digitalt ved bruk av Teams. For å få tilgang til møtet, klikk på denne lenken. Her finner du bruksanvisning for Teams.

Alle som ønsker å delta bes registrere seg innen 22. mars klokka 16.00 via denne mailadressen. Forhåndsregistrering vil lette gjennomføringen slik at det kan lages liste over deltakere med stemmerett i forkant (se under). Det er også mulig å delta på møtet uten å registrere seg på forhånd. Vi ber i så fall om man møter opp fra 18.30 for kontroll av medlemskap, slik at møtet kan starte presist.   

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se Norges idrettsforbunds side om digitale årsmøter.

Saker på møtet
Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet
, sendes styret senest 9. mars til [email protected] Det ønskes at vedlagte mal brukes (se link helt nederst). Det er også adgang til å fremme nye saker på selve årsmøtet i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på NIF sine websider www.nordstrand-if.no. Medlemmer vil også få beskjed gjennom Spond.

Hvem har stemmeret? Hvem kan velges til verv?
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordstrand IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordstrand IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Foresatte til medlemmer i klubben som ikke selv er medlem har anledning til å delta på årsmøte, men dersom de selv ikke er medlem, har de etter idrettens lover ikke egen stemmerett.  

For mer informasjon om årsmøtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nordstrand IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes ([email protected]).


Sportslige hilsener fra styret i Nordstrand IF  

 

Vedlegg:

Mal for å melde inn saker som skal fremmes på årsmøte