Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Hedersbevisninger for 2022!

Sist oppdatert 19.03.2024 kl.14.40

I morgen er det årsmøte i klubben og det skal blant annet deles ut heder og ære. På årsmøtet i fjor ble dette utdelt for 2022 men det ble aldri delt med dere alle og det fortjener de jammen.

Hedersbevisninger for 2022!
Øystein Løvsland, Helene Jeber Holt, Henrik Holt, Lars Erik Østgaard og Arne Asphjell. Eigil Økstad var ikke tilstede.

Her kan du lese omtalen om de som hadde gjort seg meget vel fortjent heder for fantastisk innsats for klubben i mange år. 

Hederbevisning i sølv:

Eigil Økstad
Eigil Økstad har vært aktiv i klubben på ulike nivåer i flere år. I 2017 gikk han inn i håndballstyret, og tok etter kort tid over som leder av håndballstyret – en rolle han hadde til gruppestyrene ble nedlagt våren 2019. Eigil var med på å starte opp G2011 (G12) da gutta begynte i første i klasse, og har de siste seks årene vært administrator og en del av trenerteamet for en robust og fin gutteårgang. Han har vært aktiv i cupkomiteer i mange år og tatt mye ansvar for cupene våre. Han har vært særlig viktig for gjennomføringen av Hummelcup, og han hadde stålkontroll på styring av arrangementene.

Eigil er engasjert og stiller alltid opp. Han er en viktig ressurs for klubben og vi er veldig glade for å ha han med på laget.

Lars Erik Østgaard
Sølvmerke tildeles Lars Erik Østgaard for den innsatsen han har hatt i klubben over flere år. Han har de siste årene vært nestleder i styret, med et særskilt ansvar for anlegg. Han besitter verdifull kunnskap om både hallen vår og uteanleggene våre. Han har fulgt opp klubbens anleggsplan på en forbilledlig måte og var sentral i etableringen av e-sport-senteret på Hallager. Han har også bidratt til at vi har fått etablert et nytt klubbhus nedenfor Mosseveien, inkludert et flott bryggeanlegg. Sølvmerket er deg vel fortjent.

Hedersbevisning i bronse:

Per Gunnar Gulliksen
Per Gunnar Gulliksen har vært aktiv i klubben på ulike nivåer i flere år. Han startet som del av trenerteamet på G2006 da sønnen begynte å spille håndball. I 2017 gikk han inn i håndballstyret som leder av sportslig utvalg (SU) og hadde denne rollen til gruppestyrene ble nedlagt våren 2019. Da han gikk ut av styret utdannet han seg til håndballdommer for Nordstrand og er i dag en svært aktiv dommer og en viktig ressurs på dommersiden i klubben. Per Gunnar har særlig engasjert seg som dommerutvikler og dommerveileder. Han er en reddende engel med kamper i helgene, og han passer på og tar seg veldig godt av våre yngre dommere.

Han sier ikke nei når han blir spurt om å være speaker på arrangementer, en rolle han også ser ut til å trives veldig godt i. Per Gunnar er engasjert, positiv og stiller alltid opp for klubben. Han er en viktig ressurs for klubben og vi er veldig glade for å ha han med på laget.

Øystein Løvsland
Øystein Løvsland har lang fartstid i Nordstrand håndball både som spiller, dommer og trener. I sine yngre år var han håndballspiller i Nordstrand fra 1985 til 1995 og håndballdommer for Nordstrand fra 1990 til 1997. Etter noen år er Øystein tilbake i klubben som foreldretrener i håndballen. Han har vært en engasjert barnehåndballtrener i Nordstrand IF i flere år. Han var en del av trenertemaet på J2009 fra 2015-2022 og han har vært hovedtrener for J2013 siden 2019 – en årgang med hele 60 jenter.

Som tidligere dommer, har Øystein et ekstra engasjement for utvikling av unge dommere, og har ved siden av trenerrollen hjulpet til med oppfølging av barnekampveilederne i klubben.Øystein er en fikser og organisator med et stort hjerte for Nordstrand. Han stiller opp som nisse når det trengs, tar gjerne en  speakerjobb når han blir spurt, og sier aldri nei til veteran-NM. Øystein Løvsland er en viktig ressurs for klubben og vi er glade for å ha han med på laget.

Arne Asphjell
Arne Asphjell tildeles Bronsemerke for lang og tro tjeneste for Nordstrand fotball. Det begynte med mange år som årgangsansvarlig og trener for Gutter 2006 helt fra oppstart til de gikk inn i juniorfotballen. I hele perioden bidro han også rundt klubbens cuper og andre arrangementer. Etter dette har han fortsatt som årgangsansvarlig for Jenter 2013. Han har også i de senere år sittet i cupkomite i klubben. En forbilledlig frivillig innsats over mange år både i lag og klubb.

Marie Green Dahle
Marie Green Dahle har tatt store steg som assistentdommer og betegnes som et stort dommertalent av Oslo Fotballkrets. Hun ble kåret til årets assistentdommer i 2022. Hun debuterte som assistentdommer i fjor som AD i Post-Nord ligaen, og er rangert i 1.divisjon kvinner fra 2023. Det skal bli spennende å følge utviklingen til Marie. Hun kan nå så langt hun selv ønsker. 

Gratulerer alle sammen!

Påsanprisen:

Årets vinner av «Påsan-prisen» har gjennom mange år vært en fantastisk bidragsyter til Nordstrand Idrettsforening generelt og barneidretten spesielt. Som spiller, trener, pappa, admin, sponsor og altmuligmann for klubben og en rekke årganger har årets vinner vært å se på Niffen mange timer hver eneste dag, hver eneste uke året gjennom i mange år.

I likhet med Påsan-prisens opphavsmann, døde dessverre årets prisvinner så alt for ung og så alt for tidlig høsten 2022.

Årets prisvinner var genuint engasjert i barna og idretten på Nordstrand. Han var en tilstedeværende, engasjerende og omsorgsfull trener og pappa – hovedtrener for Fotball G2012, trener for fotball G2010 og J2014, trener for Håndball G2011, G2012 og J2014.

Glenn fulgte Nordstrand sine lag og spillere tett - A-lagets hjemmekamper ble alltid prioritert, alderbestemte kamper og ikke minst de kampene hvor egne barn spilte stod veldig høyt. I tillegg til kamper ble treninger organisert, dugnader og sosiale tilstelninger gjennomført – VM-kamper i Storstua, bowling på Solli eller VIF Hockey kamper på Jordal. At arrangementet bestod av 70 gutter fra G2012 var ingen hindring, snarere var det motivasjon! Flest mulig, lengst mulig, best mulig – her skulle alle med som én stor årgang med samhold og kameratskap på tvers.

Årets Påsan-pris tildeles Glenn Holt, en stor ressurs for klubben, spillere, ansatte og frivillige gjennom mange år – til inspirasjon for oss alle!

glenn-holt_2022

Glenn Holt

Her kan du se tidligere vinnere