Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Interessert i håndballen i klubben?

Sist oppdatert 16.01.2019 kl.18.32

Sportslig Utvalg søker nye medlemmer som ønsker å bidra i arbeidet med utviklingen av klubbens spillere og trenere.

Interessert i håndballen i klubben?

Sportslig Utvalg er engasjert av styret i Nordstrand Håndball, med ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av de sportslige aktivitetene innenfor de økonomiske rammer og øvrige rammebetingelser som besluttes i styret.

Blant oppgavene i Sportslig Utvalg er:

- Engasjere ansvarlige trenere til årganger

- Bistå klubbens trenere med utarbeidelse av planer, målsettinger og utvikling av spillergruppen

- Følge opp at lagene arbeider balansert innenfor sportsplanens rammer og målsettinger.

- Følge opp trenere og støtteapparat med tanke på utvikling og evaluering.

- Følge opp Lagleder/Oppmann og foreldrekontakter for å avdekke støttebehov eller konflikter.

- Fordeling av treningstid i egen og innleide haller

- Arrangere Trenerforum

- Vedlikeholde og utvikle Sportsplanen

Klubbens visjon er «Flest mulig, lengst mulig, best mulig». Denne visjonen står som en ledestjerne for Sportslig Utvalg sitt arbeid, og skal underbygges av verdiene; «Respekt, samhold og engasjement».

TA KONTAKT!
Ønsker du å være med å legge til rette for de sportslige rammene for klubbens spillere, ta kontakt med Per Gunnar Gulliksen for en uformell prat.

Mobil: +47 975 45 173
E-post: [email protected]

Håper vi snakkes!