Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Generalforsamling i NIF 2017

Sist oppdatert 25.02.2017 kl.17.10

Vi inviterer til Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening onsdag 29. mars kl 19.30 i store møterom "Brakka" på Niffen.

Generalforsamling i NIF 2017

DAGSORDEN:
  1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen
  2. Godkjenning av stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll
  5. Behandling av Foreningens, samt undergruppenes, årsberetning 2016
  6. Behandle foreningens regnskap for 2016 i revidert stand
  7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017
  8. Behandle budsjett for 2017
  9. Innkomne forslag - Informasjon om ny hall
10. Hedersbevisninger
11. Valg

Møtet holdes i store møterom "Brakka" på Niffen, Vangen 3.
Adkomst forbi den midlertidige hallen, langs fotballbanen og opp i 2. etg i de midlertidige kontorbrakkene.

Velkommen!

Forslag 
Alle medlemmer kan komme med forslag de ønsker behandlet på årsmøtet. 
Forslag skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Dokumenter vil være tilgjengelig i dokumentarkivet en uke før Generalforsamling.

For å ha stemmerett på Generalforsamlingen må man være fylt 15 år, 
og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt


Med vennlig hilsen
Nordstrand Idrettsforening