Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Ny organisering av frivilligheten i Nordstrand fotball

Publisert 17.02.2019 kl.21.06

Fra sesongen 2019 innføres en ny organisering av den frivillige innsatsen i Nordstrand fotball. Det opprettes komitéer som får ansvar for spesifikke oppgaver, og som skal bestå av foreldre til spillere i klubben. 

Ny organisering av frivilligheten i Nordstrand fotball
Klubben er avhengig av frivillige for å få gjennomført cuper, dugnader og andre arrangementer

Vi har mye å glede oss til i 2019 og vi kan se fram til mange flotte arrangementer på våre flotte fotballanlegg. For å få til gode arrangementer er vi avhengig av god organisering og at klubbens foreldre stiller opp. Fotballstyret ønsker fra 2019 å innføre en ny organisering av det frivillige arbeidet i klubben gjennom fem arrangementskomitéer.

Komitéene skal i samarbeid med ansatte i administrasjonen ha ansvar for fotballcuper, vårdugnaden, kioskene og andre arrangementer. Det er fastlagt hvilke årganger som skal besette hver enkelt komité, og foreldregruppene skal på denne måten være inneforstått med hvilke oppgaver de vil ha ansvaret for til enhver tid. En oppfølgingsansvarlig i fotballstyret vil følge opp aktiviteten i komitéene, i samarbeid med ansatte i administrasjonen.

Det er opp til hver enkelt årgang å finne ut hvordan de oppnevner komitémedlemmer.

Hva skjer nå?

Alle årgangene er orientert om den nye organiseringen. De har nå fått i oppgave å mobilisere sine foreldregrupper og rekruttere medlemmer. I løpet av mars vil det bli holdt et oppstartsmøte hvor man gjennomgår oppgaver i detalj og legger en plan for arbeidet inneværende sesong. Da vil det også bli utdelt mer spesifikke instrukser til hver enkelt komité.

Komitéene

Her er en oversikt over komitéene, hvilke hovedoppgaver de har, hvor mange medlemmer de skal bestå av, og hvilke årganger som skal besette komitéene:

>Cupkomité 
Planlegge og gjennomføre Nordstrand Cup i samarbeid med cupansvarlig i administrasjonen

>Barnefotballdag
Arrangere barnefotballdag 

>Dugnadskomité
Planlegge klubbens dugnader (vårdugnad og eventulle andre dugnader)

>Arrangementskomité og NIF-lotteri
Planlegge og gjennomføre arrangementer i tilknytning til kamper (3. divisjon herrer, Interkrets jr). NIF-lotteri

>Kioskkomité
Ansvar for kioskdrift Niffen og Hallager

Komité

Årgang

Antall

Ansvar/oppgaver

Ansvarlig administrasjon

Barnefotballdag

J6, G6, 
G7, J7

4

Arrangere barnefotballdag vår/høst

Madeleine Valø/Simon Hansen

Cup

J8, G8
J9, G9
J10, G10
 J11, G11

8

Planlegge og gjennomføre cuper i samarbeid med administrasjonen

Thomas Holm

Kiosk

G12, J12
G13, J13

4

Ansvar kioskdrift Niffen og Hallager

Simon Hansen

Dugnad

J14, G14
J15, G15
J16+

5

Planlegge og gjennomføre dugnad

Rune Svendsen

Arrangement +
NIF-lotteri

Jr gutter, 
G16
A-lag

3

Planlegge og gjennomføre arrangementer i tilknytning til kamper. Gjennomføre NIF-lotteri

Thomas Holm/Rune Svendsen

Sportslig hilsen styret i fotballgruppa