Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Generalforsamling i NIF 2015

Sist oppdatert 12.03.2015 kl.22.35

Vi inviterer til Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening onsdag 25. mars kl 19.30 i Store sal, Niffen.

Generalforsamling i NIF 2015

DAGSORDEN:

  1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen
  2. Godkjenning av stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll
  5. Behandling av Foreningens, samt undergruppenes, årsberetning 2014
  6. Behandle foreningens regnskap for 2014 i revidert stand
  7. Fastsettelse av medlemskontingent 2015
  8. Behandle budsjett for 2015
  9. Innkomne forslag
10. Hedersbevisninger
11. Valg

Møtet holdes på Niffen, Vangen 3.

Velkommen!

Forslag 
Alle medlemmer kan komme med forslag de ønsker behandlet på årsmøtet. 
Forslag skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Dokumenter vil være tilgjengelig i dokumentarkivet en uke før Generalforsamling.

For å ha stemmerett på Generalforsamlingen må man være fylt 15 år, 
og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt


Med vennlig hilsen
Nordstrand Idrettsforening