Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Ekstraordinær generalforsamling 5. november 2019

Publisert 21.10.2019 kl.19.52

Hovedstyret innkaller med dette til Ekstraordinær Generalforsamling i Nordstrand IF tirsdag 5. november 2019.

Ekstraordinær generalforsamling 5. november 2019

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Nordstrand IF

Dato: 5. november 2019
Tid: kl. 18.00
Sted: Nordstrand Arena, møterom Engasjement

Saksliste:
1. Åpning ved styrets leder Anders Bakken 
2. Godkjenning av stemmeberettigede 
3. Godkjenning av innkalling og saksliste 
4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll 
5. Valg av nytt styremedlem
Valgkomitéens forslag til vedtak: Stig Søderstrøm velges som nytt styremedlem 
6. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Nordstrand IF har representasjonsrett
Valgkomitéens forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene i henhold til Norges idrettsforbunds Lovnorm for idrettslag §15 - 10e 

Velkommen!