Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Tittelen består av ca 30 tegn

Sist oppdatert 07.02.2022 kl.19.24

Ingressen gir leseren en kort innledning til artikkelens innhold og består av ca 80-120 tegn.

Tittelen består av ca 30 tegn
Bildeteksten gir en forklaring til bildet, navngir personer, evnt navn på fotograf

Brødteksten, selve innholdet i artikkelen, kan bestå av alt fra lite tekst opp til maks ca 1000 tegn, terskelen er lav for hva og hvor mye innhold det trenger å være. Det må ikke være seier i en cup, kanskje har dere hatt en fin trening med en morsom øvelse.

Mellomtittel
Består teksten av flere avsnitt med ulikt tema kan det med fordel brukes mellomtitler for enklere lesning. Blir artikkelen lest på mobil blir det mye scrolling og mellomtittel kan være til hjelp.

Er det en liten del av teksten som ønskes uthevet kan det gjøres med en sitatstrek 

Eller det kan benyttes større skriftstørrelse.

 

Bilder
Web-løsningen er ikke et bildearkiv, men dersom det er ønskelig/behov for flere bilder i tillegg til hovedbilde, kan det legges inn 1-2 bilder i tillegg i selve teksten. Beskriv hvilket bilde som er hovedbilde etc. Hovedbilde kan også være en bildecollage av flere bilder, send gjerne med en ferdig bildefil, ellers kan redaksjonen også bidra med dette.

Samtykke før publisering av bilder
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt. 

Under menyen Om NIF finner du eget menyvalg for Idrettens retningslinjer for publisering av bilder og film

(For info består denne teksten av 1484 tegn inkl mellomrom / 252 ord)

artikkelinfo_hovedbilde2

Redaksjonen
Stoff til artikkel kan sendes redaksjonen v/Janne Eriksen, [email protected]. Vi venter i spenning :-)