Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Årsmøte i Nordstrand Allsport

Sist oppdatert 13.02.2017 kl.14.48

Vi innkaller med dette til årsmøte i Nordstrand Allsport tirsdag 14. februar 2017 kl 18.00

Årsmøte i Nordstrand Allsport

Årsmøte i Allsportgruppen

Dato: Tirsdag 14. februar 2017 kl. 18:00
Sted: Nordstrandhallen - brakkeriggen 

Agenda
1)         Godkjenning av innkalling og agenda
2)         Valg av møteleder
3)         Valg av referent og 2 personer for underskrift av protokoll
4)         Årsberetning og foreløpig regnskap 2016
5)         Fastsettelse av treningsavgift for 2017
6)         Budsjett 2017
7)         Valg av styre 
8)         Innkomne forslag

Årsmøtedokumenter legges under menyen "Årsmøtedokumenter".

Med hilsen 
Styret i Nordstrand IFs Allsportgruppen 
Christian H. Johansen (sign.)
Leder