Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Nytt besøk av Byrådet og Idrettskretsen

Sist oppdatert 30.05.2015 kl.14.17

Nordstrand IF fikk i dag besøk av Byråd Guri Melby, hennes stab og representanter for Oslo Idrettskrets for en ytterligere gjennomgang av behovet for ny hall.

Nytt besøk av Byrådet og Idrettskretsen
Byråd Guri Melby og leder av håndballgruppen Jan Knoph.

Hensikten med besøket var for Guri Melby å oppdatere seg på dagens Nordstrandhall og hvorfor det er nødvendig med ny hall i forkant av Bystyrets forhåpentlige positive vedtak om ny Nordstrandhall i deres kommende møte 17. juni. Guri Melby med følge med ble møtt av Robert Hagen, leder i NIF, og Jan Knoph, leder i Håndballgruppen.

En interessert byråd
Robert tok forsamlingen igjennom den historiske utvikling fra 1955 og frem til i dag. Videre redegjorde han for byggeplanene og viste de foreløpige tegningene til en meget interessert gruppe politikere. Guri Melby stilte flere spørsmål og vi fikk det klare inntrykk av at hun har satt seg inn i behovet for ny hall på Nordstrand. Selv om hun selvfølgelig ikke lovet noe under visningen av Nordstrandhallen, er det ikke uten grunn at dette er hennes andre besøk på kun kort tid.

Bystyrevedtak 17. juni
Det er nå opp til den politiske prosessen, med et forhåpentligvis positivt bystyrevedtak 17. juni, å realisere denne vår gamle drøm. Vi har inntrykk av at alle politiske partier er positive til å endre dagens praksis som ikke tillater offentlig-privat samarbeide, slik at det nå kan bevilges økonomisk støtte og gis økonomiske garantier til idrettslag som bygger idrettshaller privat. Nordstrandhallen er tiltenkt pilotrollen av politikerne i dette kommende vedtaket.

Vi krysser fingrene for «riktig» vedtak i Bystyret 17. juni, og vi har allerede ønsket Guri Melby velkommen tilbake – både til gammel og ny Nordstrandhall!

ny-hall_info_2
Gruppen fikk en grundig gjennomgang av klubbens historie og de nye byggeplanene.

ny-hall_ute_2
Da kunne 
klubbens leder Robert Hagen takke for besøket og vi håper på positivt utfall i den videre prosessen.