Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Fornyet politiattest innen 1. april

Publisert 12.03.2015 kl.0.49

Vi ber om at alle voksne, foreldre og foresatte som har en rolle tilknyttet et årskull, leverer inn fornyet politiattest innen 1. april 2015.

Fornyet politiattest innen 1. april

Enklere og bedre søkemåte
Politiattester er et viktig verktøy for idrettsklubben, og et forebyggende tiltak fra Idrettsforbundets og politiets side for frivillige organisasjoner. Måten det har vært organisert på har for mange idrettsklubber rundt om i Norges land vært utfordrende å få til, en stor logistikk og dårlig saksgang.

Nå er det kommet en enklere og bedre søkemåte, og vi benytter anledningen til å gjøre en full runde på dette. Nytt er at hele søkeprosessen gjøres elektronisk, med et skriv fra idrettsklubben som bekrefter at du skal gjøre arbeid med barn og unge under 18 år.

Søknaden gjennomføres på følgende vis:
Gå inn på: https://attest.politi.no/ - logg deg inn – fyll ut nødvendig informasjon – fyll ut og legg ved dokument: http://nordstrand-if.no/file/bekreftelse-pa-formal-for-attesten.pdf - send søknad.

Etter ca 1 uke vil du motta politiattesten per post, og denne kan sendes på mail eller leveres direkte på kontoret i Nordstrandhallen.

Vi ber om at dette gjøres av alle voksne, foreldre og foresatte som har en rolle tilknyttet et årskull, og at dette gjøres innen 1. april 2015.

På forhånd takk
Ole Magnus Skisland
Daglig leder

Her kan du finne ytterligere informasjon om politiattester.