Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Endelig ny hall!

Sist oppdatert 22.05.2015 kl.0.50

Nordstrandhallen er som kjent moden for utskifting, og mange har jobbet mye, og svært lenge for å kunne bygge ny hall.

Endelig ny hall!
Illustrasjon. Ikke ferdig modell

Hardt arbeid over lang tid gav resultater

Vi eier den eksisterende hallen, og det har alltid vært meningen at vi skal eie den nye hallen. En ny hall vil koste cirka 110 millioner kroner, og det har vi dessverre ikke mulighet til å skaffe til veie selv. Vi har derfor de siste årene vært aktive ovenfor Oslo kommune for å få den hjelpen vi trenger, og spesielt jobbet for at de skulle oppheve eldre vedtak som har hindret oss. Vi har derfor i søknader, samt reviderte søknader bedt om at Oslo kommune kan bidra med engangstilskudd, kommunal garanti og driftstilskudd.

Et stort behov
Vi trenger virkelig en ny arena for alle våre medlemmer og da med to spilleflater for bredde-håndball, elitekrav for igjen å ha hjemmekampene på Niffen, nye garderober for fotball-håndball-allsport-triatlon-gruppene våre, nok møtelokaler, nok kontorer, en kafé som er en kafé etc. etc.

Et gledelig revidert budsjett
I dag 21. mai la Byrådet frem et revidert budsjett for 2015, og det er utrolig gledelig for oss at de nå ser at et samarbeid mellom kommune og private utbyggere er en fornuftig måte å bygge / bygge ut idrettsanlegg.

For oss i NIF betyr dette at vi har tatt et laaaaaangt skritt mot en ny hall, selv om det fortsatt gjenstår en del arbeid som vi håper også DU kan delta i.


Følgende tekst er hentet fra det reviderte budsjettet og er altså meget gledelig lesning: 
Byrådet legger, samtidig med revidert budsjett, frem egen sak om mulighetene for å realisere idrettsanlegg gjennom et samarbeid mellom kommunen og idrettslag. Byrådet foreslår en økt satsing på dette området ved at det i revidert budsjett settes av 10 mill. i driftsbudsjettet og 30 mill. i investeringsbudsjettet. Flere tiltak kan være aktuelle; herunder kommunalt tilskudd til delfinansiering av anlegg, avtale om løpende driftstilskudd, eventuelt en kombinasjon av finansieringstilskudd og løpende driftstilskudd. Delt eierskap mellom privat utbygger og kommunen vil også kunne være en aktuell modell der forholdene ligger til rette for det. Det foreslås at denne ordningen utlyses i dagspressen slik at alle idrettslag får muligheten til å søke. Det er kommet inn søknader fra bl.a. Nordstrand IF og Heming IL. Byrådet har til intensjon å godkjenne søknadene fra Nordstrand IF og Hemning IL så fremt de er innenfor gjeldende reglement.

ny-hall_tegning2

Se artikler i dagens presse
www.osloby.no
www.nrk.no/ostlandssendingen