Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Allsporten utsetter oppstart

Publisert 11.08.2020 kl.13.45

Vi må utsette oppstart av Basis, Håndball, Fotball og Bowling. Allsporten har også samarbeid med andre idrettslag for å gjennomføre Klatring, Golf, Svømming og Innebandy. Vennligst ta kontakt med trenerne for disse gruppene for oppdatert informasjon. 

Allsporten utsetter oppstart

De siste dagers utvikling har medført enda større usikkerhet omkring smittesituasjonen.  Trenere og ledere i Allsporten har hatt møte med sportslig ledelse i Nordstrand Idrettsforening. Temaet på møtet var oppstart av treningsgruppene som drives i regi av klubben. Dette gjelder Basis (mandagstreningen), Fotball, Håndball og Bowling.

Allsporten er en byomfattende aktivitet. Mange bor hjemme og flere bor i egne boliger sammen med andre. De fleste har også med seg egne ledsagere eller foresatte til trening. For å komme til trening benyttes både offentlig og privat transport. Det betyr at smittekildene kan være mange, og evt. smitte kan få store konsekvenser. Heldigvis har vi så langt ikke kunnskap om at noen er blitt smittet og slik ønsker vi at det skal forbli. 

Smitteverntiltakene skal følges. For gruppen vår følges myndighetenes retningslinjer for utøvere over 20 år, dvs. at det er en meters regel og ikke kontakt mellom utøverne.

Vi har ikke oversikt over underliggende sykdommer hos utøverne og dermed antar vi flere kan være ekstra sårbare. Fra bl.a. Basis treningen i våres har vi erfaring med at kognitive utfordringer kan gjøre det utfordrende for hver enkelt å følge smittevernreglene. Og i en situasjon hvor smitten er i ferd med å ta seg opp igjen, øker dette risiko for smitte.

I tillegg er det strenge krav til fysiske smitteverntiltak som skal følges. Det er lagt strenge føringer ved lån av gymsal og idrettshaller. Det er bl.a. krav om at alle kontaktflater skal rengjøres grundig av leietaker før neste leietaker slipper til.

Konklusjonen er at vi dessverre må utsette oppstart av Basis, Håndball, Fotball og Bowling.  Allsporten vil ultimo september (evt. siste uke i september) foreta en ny vurdering. Dersom situasjonen utvikler seg i positiv retning er målet å starte treninger i uke 41, dvs. uken etter høstferien. Dette kommer vi tilbake til.

Allsporten har også samarbeid med andre idrettslag for å gjennomføre Klatring, Golf, Svømming og Innebandy. Vennligst ta kontakt med trenerne for disse gruppene for oppdatert informasjon.