Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Ny Nordstrandhall

Sist oppdatert 01.02.2017 kl.19.10

Ny Nordstrandhall
Illustrasjonbilde fra arkitekt

 

31/1-17: Gamle Nordstrandhallen rives!

Gamle Nordstrandhallen rives!

I dag er arbeidet med å rive den gamle hallen i gang.

Tidligere har det vært formidlet at dette skulle skje tidligere, men Byantikvaren hadde foreslått at bygget ikke skulle rives, og dette førte til at saken politisk må behandles hos Byutviklingskomiteen i Oslo kommune, som for øvrig allerede hadde vedtatt at nye Nordstrandhallen skulle bygges.

Alt dette er nå ferdig behandlet, og både igangsettingen av selve rivningen og rammetillatelsen for nye Nordstrandhallen er nå på plass.

Selv om finansieringen nærmer seg å komme på plass vil det være et stort behov for ytterligere millioner til inventar og utstyr i det nye bygget. Det er sendt søknader på ulike tilskuddsordninger, både offentlige og private, og det vil i tillegg bli lokale innsamlingsaksjoner under byggeperioden.

Sponsorer er også hjertelig velkommen!

12/1-17: Da skjer det!

Da skjer det!

Det vi har ventet så lenge på er nå i ferd må å skje, Nordstrandhallen fra 1955 skal rives, for så å bygges opp igjen til en hypermoderne idrettshall, med alle fasiliteter det medfører.

Den nærmeste kunstgressbanen (Lillekunsten) vil under rive- og byggeperioden fungere som riggplass og kontor-/klubblokaler for idrettsforeningen. Her vil vi ha to disponible møterom for klubben, samt kontorlokaler for administrasjonen. Det vil under byggeperioden bli begrenset med parkeringsmuligheter i området, og vi ber om at det tas hensyn til naboer i så henseende.

Tømming og oppbevaring
I løpet av uke 3 (16.-20. januar) vil garderober, lager, kontorer, møterom osv. tømmes for alt inventar. Fotballgruppen vil få en egen container til oppbevaring av utstyr på området. Her arbeides det med å finne gode løsninger i en krevende anleggsperiode.

Rigg, demontering og riving
I starten av uke 4 (23. januar) starter opprigg av brakker, møterom, midlertidige garderober og riggområde på kunstgressbanen nærmest hallen, samtidig starter demontering og riving av gamle Nordstrandhallen. Arbeid med rivningen er estimert til å ta ca 5 uker, hvor det like etter dette vil startes med grunnarbeider på tomten.

Under byggeperioden vil vi holde dere løpende oppdatert på fremdriften på prosjektet.

25/11-16: Siste nytt om hallen

Siste nytt om hallen

Vi arbeider i dag ut i fra at eksisterende Nordstrandhall skal rives i starten av januar. Overgangen fra gammel hall til midlertidig hall være fullt overlappende.

På grunn av lang behandlingstid i Plan- og bygningsetaten er dessverre rivearbeidene blitt noe utsatt. Vi arbeider i dag ut i fra at eksisterende Nordstrandhall skal rives i starten av januar. Finansieringen nærmer seg å komme på plass, men det vil likevel være et stort behov for ytterligere millioner til inventar og utstyr i det nye bygget. Det er sendt søknader på ulike tilskuddsordninger både offentlige og private, og det vil i tillegg bli lokale innsamlingsaksjoner under byggeperioden.

Midlertidig hall
Som mange nå har fått med seg er det kommet opp en hall på det som er karakterisert som «minikunsten», i Niffens nordøstre hjørne. Her vil den midlertidige hallen snart stå ferdig, og klar til bruk. Dette er et stålreisverk, som dekkes av en 5 mm isolert plastduk (lys grå). Denne hallen kommer til å få en størrelse på i underkant av 30x46 meter. Her legges det et 9 mm punktelastisk dekke. Hallen vil i tillegg innredes med en enkel tribune (50-100 mennesker), sekretariat, lydanlegg, kiosk/serveringsdisk og vaskesentral. Det vil legges to garderober med dusj og toalett i brakker like på utsiden av hallen, mot Freidigveien, i tillegg til toalettfasiliteter og HC-fasiliteter.

Fremdriften på den midlertidige hallen er planlagt som følger:

Ferdigstillelse av hallen ca 10. desember
Ferdigstillelse av garderober ca 15. desember

For de aktive vil overgangen fra gammel Nordstrandhall til midlertidig hall være fullt overlappende. Det vil med andre ord si at ingen treningstider eller kamper vil gå tapt. Vi vil komme tilbake med eksakt dato for overflytting.

Sponsorer er også hjertelig velkommen i den midlertidige hallen!
Ta kontakt med daglig leder på tlf. 990 21 787

> Antatt byggeperiode for den Nye Nordstrandhallen er stipulert til ca 14 mnd.

27/9-16: Nye Nordstrandhallen er besluttet å bygge

Vi arbeider i dag ut i fra at eksisterende Nordstrandhall rives ca. 15. november. Tidligere har det vært formidlet at dette skulle skje allerede i august, men Byantikvaren har foreslått at bygge ikke skal rives, og dette fører til at saken politisk må behandles hos Byutviklingskomiteen i Oslo kommune, som for øvrig har vedtatt at nye Nordstrandhallen skal bygges.

Selv om finansieringen nærmer seg å komme på plass vil det være et stort behov for ytterligere millioner til inventar og utstyr i det nye bygget. Det er sendt søknader på ulike tilskuddsordninger både offentlige og private, og det vil i tillegg bli lokale innsamlingsaksjoner under byggeperioden.

Midlertidig hall
Som mange har fått med seg er det stor aktivitet på den lille grusbanen i krysset mellom Oberst Rodes vei og Freidigveien. Her vil den midlertidige hallen komme. Dette er et stålreisverk, som dekkes av en 5 mm isolert plastduk (lys grå). Denne hallen kommer til å få en størrelse på i underkant av 30x46 meter. Her legges det et 9 mm punktelastisk dekke (samme som ble brukt under VM i Qatar 2015). Hallen vil i tillegg innredes med en enkel tribune (50-100 mennesker), sekretariat, kiosk/serveringsdisk og vaskesentral. Det vil legges to garderober med dusj og toalett i brakker like på utsiden av hallen, mot Freidigveien.

Fremdriften på denne hallen er planlagt som følger:

Grunnarbeider ferdig 19. september
Forskaling/anleggelse av ringmur    starter 22. september
Montering av reisverk       starter 30. september
Ferdigstillelse av hallen    ca. 15. november
Ferdigstillelse av garderober    uvisst

Sponsorer er også hjertelig velkommen!

Midlertidig hall

 

1/7-2016: Bystyret har vedtatt endelig godkjenning av Ny Nordstrandhall!

Det er med stor glede vi kan meddele at Bystyret i Oslo i slutten av juni vedtok endelig godkjenning av Ny Nordstrandhall!

Noe saksbehandling gjenstår: Plan og Bygningsetaten har noen innvendinger til våre planer og løsninger. Vi må blandt annet tegne ny innkjøring til hallen for å tilfredsstille krav fra Plan og Bygningsetaten, noe som får konsekvenser både for innvendig og utvendig planløsninger for bygget. Vi jobber fortløpende med å finne gode løsninger på deres krav, men disse endringene forsinker prosessen. Dersom Plan og Bygningsetaten er positive og raske i sin behandling, så kan vi greie rivestart mot slutten av september.

GOD SOMMER!

20/5-2016: 

Nordstrand IF jobber målrettet i arbeidet med Ny Nordstrandhall, imidlertid er vi noe forsinket i vår fremdrift da ulike offentlige etater har brukt litt lengre tid i saksbehandlingen enn forventet. Det vi blant annet venter på nå er den endelig godkjenning i Bystyret i juni, som er en forutsetning for å få rive og byggetillatelse. Videre er vi nesten i mål med planen for etablering av en midlertidig hall, men her gjenstår også godkjennelser fra blant annet Plan og Bygningsetaten.

Riving av eksisterend hall
Vi jobber med planer om å rive den eksisterende Nordstrandhallen i løpet av august. En del av diskusjon rundt tidspunkt for rivingen er knyttet til hvordan vi håndterer både fotball- og håndball-skole, samt Hummel Cup.

Midlertidig hall
Vi har jobbet med flere alternativer for hvor vi kan etablere en midlertidig hall, som medlemmene kan benytte i byggeperioden. Det alternativet som har vist seg mest hensiktsmessig og gjennomførbart er en midlertidig plassering på minikunsten (grusbanen i det nordøstre hjørnet av Niffen-området).

I anleggsperioden 
Vi beregner en anleggsperiode for Ny Nordstrandhall, inklusiv riving, på 12-14 måneder. Med den informasjonen vi har per i dag beregner vi at den nye hallen står ferdig september/oktober 2017.

Lillekunsten, fotballbanen som er nærmest hallen, vil være anleggsområde. I tillegg arbeider vi med en løsning for klubbens administrasjon, hvor kontorer, møterom, og muligens garderober vil være i innleide brakker på lillekunsten.
 

17/12-2015: Endelig!

Vi kan i dag med stor glede meddele at Byrådet har vedtatt alle våre søknader som innebærer økonomisk hjelp til å kunne realisere Nye Nordstrandhallen.

Nordstrand Idrettsforening har jobbet i 16 år med å få etablert en ny hall som erstatning for dagens 60 år gamle hall. 

I august i år ble det sendt følgende søknader til Oslo kommune, som nå altså er vedtatt:
- Søknad om støtte til etablering av ny Nordstrandhall
- Søknad om driftstilskudd i årene fremover
- Søknad om midlertidig hall

Fremdriftsplanen er som følger, med forbehold om at dette er et omfattende byggeprosjekt;

Frem til 1. april: Ferdig prosjektering av hallens utforming
1. juni: Riving av eksisterende hall
1. juni: Etablering av midlertidig hall
1. august: Byggestart for ny hall
1.august 2017: Ferdigstillelse

Selv med denne hjelpen fra Oslo kommunen vil Nordstrand IF trenge betydelige midler og innsats for å realisere prosjektet, og trenger din støtte. Vi vil komme nærmere tilbake til dette over nyttår.

Gratulerer med dagen!

olem-og-robert_ny-hall

Klubbens daglige leder Ole Magnus Skisland og styreformann Robert Hagen er svært fornøyde med julegaven klubben har fått.

18/9-15: Søknad om ny hall er sendt

Vi i Nordstrand idrettsforening har jobbet i 16 år med å få etablert en ny hall som erstatning for den vi har i dag, som er 60 år gammel. Det er derfor med stor glede og stolthet at klubben kan fortelle at vi den 21. august 2015 sendte følgende søknader til Oslo kommune:

-Søknad om støtte til etablering av ny Nordstrandhall
-Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av ny Nordstrandhall
-Søknad om driftstilskudd i årene fremover

Søknadene er en formell oppfølging av at Oslo kommune allerede har sagt at de står bak bygging av ny Nordstrandhall.

For å kunne sende disse søknadene har vi måtte gjennomføre et omfattende analyse- og prosjekteringsarbeid sammen med Lønnheim Entreprenør AS, som er vår samarbeidspartner for prosjektering og bygging av hallen. Vi følger nå opp med møter med de forskjellige etater, for å gjennomgå våre søknader og få en rask avklaring på endelige avtaler. De endelige støttebeløpene vil selvfølgelig være avgjørende for den videre veien mot realisering av Ny Nordstrandhall og utforming av denne. Samtidig opplever vi at vi har tatt et stort steg i retning mot målet.

illustrasjon-hallen

Illustrasjon matchbanen

nif_tegn_oversikt

Situasjonsplan terreng

nif_tegn_flere

Perspektiver

9/6-2015:

En idrettshall/flerbrukshall som også tilfredsstiller kravene til arena for elitekamper i  håndball. En hall som har to hele selvstendige treningsflater som kan slås sammen til en stor hall til elitekamper og andre større arrangementer.  

Videre skal hallen bl.a. innholde:    
● Tribuneplass til opptil 2000 tilskuere  
● Garderober for all idrett idrettsanlegget  
● Dommergarderober  
● Kafé  
● Garasjeanlegg i kjelleren  
● Møterom  
● Trimrom  
● Kontorer  
● Dopingrom og Vip­rom  
● Lager   

Hvor er prosjektet Ny Nordstranhall nå?
Byrådet har vedtatt Nordstrand IFs forslag til løsning om et privat og offentlig samarbeid for bygging av hall. Dette er for oss et viktig prinsipielt vedtak fordi denne løsningen måtte være på plass for at vi kan bygge ny hall.

Denne løsningen gir samtidig politikere en mulighet for å handle raskere. Byrådet har lagt inn støtte til Ny Nordstrandhall i revidert budsjett for 2016.