Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Medlemskap

Sist oppdatert 21.11.2022 kl.14.32

Her finner du informasjon om hva som gjelder for medlemskap i Nordstrand Idrettsforening og våre lag og treningsgrupper. Du finner også informasjon om hvordan du melder deg inn og ut av foreningen.

Alle som deltar i en idrett i Nordstrand IF må være medlem av idrettslaget. Brukere av treningssenteret i Nordstrand Arena må også være medlem. Det er mulig å melde seg inn som støttemedlem. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Nordstrand IF bruker Spond som medlemsregister. Alle medlemmer må derfor ha en egen Spond-bruker.
>Se her for informasjon om Spond
>SPOND-GRUPPEKODER

Innmelding i idrettslaget:
Innmelding i Nordstrand IF gjøres ved å registrere seg på denne linken. Medlemskapet er først gyldig fra den dag medlemskontingent er betalt. Kontingenten kreves inn via Spond. Digital faktura kan (generes og) sendes ut på forespørsel.

Ordinært medlemskap kr 1000
Støttemedlemskap kr 500
Maks kr 2000 per familie (familiemedlemskap)

Utmelding av idrettslaget:
For å melde seg ut av Nordstrand IF sender man e-post med fullt navn og fødselsdato til [email protected].
Utmeldingen får virkning når den er mottatt.

Vilkår for medlemskap
Medlemskapet løper til det sies opp. Ved å melde seg inn i foreningen plikter man å overholde idrettslagets og Norges idrettsforbunds regelverk og vedtak. For øvrige bestemmelser se Nordstrand IFs lov.

Personvern
Nordstrand IF tar personvern på alvor. Foreningen samler inn og behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre plikter overfor medlemmer, frivillige, ansatte og deltakere på aktiviteter i regi i av Norges idrettsforbund. Opplysningene gir oss mulighet til å administrere idretten. Vi oppfyller de krav som stilles til idrettsforeningen som ansvarlig for behandling av personopplysninger. Les mer om dette i vår personvernerklæring.

Deltagelse i lag og treningsgrupper (årganger)
Nordstrand IF organiserer idrett innen fotball, håndball, parasport, e-sport og triatlon. Alle treningsgrupper og lag har sin egen Spond-gruppe. Hvis du skal delta i en slik treningsgruppe, må din Spond-bruker være knyttet opp til denne gruppen. Du vil bli invitert inn i Spond-gruppen gjennom å ta kontakt med laget. Kontaktinformasjon finner du under hver gren, se informasjon nedenfor. Dersom du ønsker å være medlem av Spond-gruppen i mer enn 1 måned, må du også melde deg inn i klubben.

Treningsavgifter betales med kort gjennom Spond. Størrelsen på treningsavgifter avhenger av hvilke treningsgrupper (Spond-grupper) du er med i.

For informasjon om overgang, treningsavgift og medlemsfordeler, se hver enkelt gren; FotballHåndballTriathlonParasport og E-sport. Informasjon om treningsstudio finner du her.

Utmelding lag/gruppe
Ved å melde seg ut av Spond-gruppen er man utmeldt av treningsgruppen/laget og man vil ikke motta flere krav om treningsavgift. Medlemskapet i klubben fortsetter å løpe selv om du ikke er medlem i en treningsgruppe på Spond. Husk derfor å melde fra til klubben via e-post [email protected] om du ikke ønsker å fortsette som medlem i Nordstrand IF.