Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Retningslinjer fotballkamper

Sist oppdatert 17.09.2020 kl.13.02

Fra 1. august er det lov til å gjennomføre kamper i barne- og ungdomsfotballen i Norge. Med kamper menes treningskamper, seriekamper og cupkamper som avholdes enkeltvis. Lag fra Nordstrand har kun anledning til å delta i fotballkamper mot andre lag fra Oslo fotballkrets. Dette gjelder også turneringer.

Retningslinjer fotballkamper

Nordstrand IF sitt ansvar for gjennomføring av hjemmekamper 

 • Klubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med Koronahåndbokens kapittel for kampgjennomføring
 • Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampen regnes ikke som en del av deltakerantallet. 
 • Det kan avvikles flere kamper samtidig på samme fotballanlegg, men de skal være separate, og de skal være tydelig adskilt fra hverandre med minimum 2 m inklusiv innbyttersoner og publikumsoner, se regler for baneinndeling 
 • Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater. 

Hjemmelagets ansvar 

 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. 
  QR-koder for registrering:
  - Storekunsten
  - Lillekunsten
  - Hallager
  - Hundejordet
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo.  
 • Det skal informeres om hvorfor det føres lister. 
 • Ved behov skal denne oversikten kunne fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister. 
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling 
 • Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene.  
 • Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp holdes på et minimum, jamfør det totale antallet personer på anlegget samtidig.  
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele kampen. 
 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag. 
 • Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater. 
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Bortelagets ansvar 

 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.  
 • Det anbefales at bortelaget reiser ferdig skiftet. 
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne lister. Det anbefales, selv om ansvaret ligger hos hjemmelaget, at bortelaget har oversikt og kontroll på egne spillere, trenere, ledere og publikum. 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med hjemmelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.  
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Dommerens ansvar 

 • Melde forfall til hjemmelaget ved sykdom, eller kretsen der kretsen er de som har satt opp dommer.
 • Oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt ved stopp i spillet. 
 • Kontroller at nødvendige soner er oppmerket, se regler for baneinndeling. 
 • Bytter bør skje ved det respektive lags innbyttersone. 
 • Under kampen gjelder vanlige regler.