Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Koronainformasjon

Sist oppdatert 17.08.2020 kl.23.49

Nordstrand IF deltar i den store dugnaden for å stoppe smittespredning i samfunnet. På denne siden har vi samlet informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for gjennomføring av idrettsaktiviteter i klubbens regi.

Koronainformasjon
De viktigste reglene er 1. Hold avstand – 1 meter 2. Vask hender før og etter trening 3. Rengjør felles utstyr før og etter trening 4. Syk? Bli hjemme 5. Bruk egen drikkeflaske

For å kunne bekjempe smitte på en effektiv måte er det avgjørende at all aktivitet i regi av klubben skjer i henhold til gjeldende smittevernregler. Nordstrand IF er oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og idrettens koronavettregler, og alle aktiviteter skal tilrettelegges i samsvar med dette. Det er viktig at ikke idrettsaktivitet utøves i regi av klubben uten at man er trygg på at det skjer i samsvar med gjeldende koronavettregler.

Klikk på linkene under for å finne informasjon av hva som gjelder for gjennomføring av treninger og kamper i regi av klubben. Ved spørsmål, kontakt sportssjef Anna Collett – mobil 98 29 52 20. E-post: [email protected].

Fotball

Retningslinjer for gjennomføring av fotballtreninger

Retningslinjer for gjennomføring av hjemmekamper

Håndball

Retningslinjer for gjennomføring av håndballtreninger

Retningslinjer for gjennomføring av hjemmekamper

Klubbens koronagruppe

Styret har opprettet en koronagruppe, som består av styreleder Anders Bakken, daglig leder Sverre Kildahl, sportssjef Anna Collett og driftsleder for Nordstrandhallen Rune Svendsen. Koronagruppas oppgave er å følge med på de regler og rammer som myndighetene til enhver tid setter for klubbens virksomhet, og på de retningslinjene som idretten selv setter. Koronagruppen har også jevnlig kontakt med lokale smittevernmyndigheter og idrettskretsen. Det er koronagruppen som har ansvar for å oppdatere retningslinjene for aktivitet, og for at trenere og årgangene er godt informert.

Dersom du har behov for å kontakte noen i klubbens ledelse angående koronasituasjonen, kan du ta kontakt med sportssjef Anna Collett ([email protected], 98 29 52 20) eller klubbens styreleder Anders Bakken ([email protected], 46 50 20 76.

Linker til mer informasjon:

Folkehelseinstituttets temaside for koronainformasjon

Fotballforbundets koronohåndbok

Håndballforbundets koronaside

Håndballforbundets protokoll for barne-og ungdomshåndballen (17. august 2020)

Folkehelseinstituttets smittevernveileder for idrett