Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Husk generalforsamling i kveld

Publisert 20.03.2018 kl.9.37

Vi inviterer til Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening tirsdag 20. mars kl 19.00 i store møterom "Brakka" på Niffen.

Husk generalforsamling i kveld

DAGSORDEN
1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll
5. Behandling av Foreningens, samt undergruppenes, årsberetning 2017
6. Behandle foreningens regnskap for 2017 i revidert stand
7. Fastsettelse av medlemskontingent 2018
8. Behandle budsjett for 2018
9. Innkomne forslag
-Anleggelse av undervarme i kunstgressbaner i Nordstrand Idrettspark,
krever godkjenning av finansiering
10. Hedersbevisninger
11. Valg

Møtet holdes i store møterom "Brakka" på Niffen, Vangen 3.
Adkomst forbi den midlertidige hallen, langs fotballbanen og opp i 2. etg i de midlertidige kontorbrakkene.

Velkommen!

Forslag 
Alle medlemmer kan komme med forslag de ønsker behandlet på årsmøtet. 
Forslag skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Dokumenter vil være tilgjengelig i dokumentarkivet en uke før Generalforsamling.

For å ha stemmerett på Generalforsamlingen må man være fylt 15 år, 
og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt

Med vennlig hilsen
Nordstrand Idrettsforening