Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Treningsavgift

Publisert 09.09.2021 kl.11.25

Alle spillere i Nordstrand Håndball blir belastet en kostnad forbundet med trening og spill. Under finner du gjeldende avgifter.

Avgifter som skal betales:
- Medlemsavgift til Nordstrand Idrettsforening
- Treningsavgift til Nordstrand Håndball
- Lagsavgift, dekker påmelding til Seriespill og Cuper

Andre kostnader kan komme i forbindelse med cupdeltakelse etc.

Gjeldende satser: 

Treningsgruppe 1. halvår
2021

Rabatt to idretter
1. halvår

2. halvår
202

Rabatt to idretter
2. halvår

2014 800 400 1550 725
2013 1550 775 1650 825
2012 1650 825 1750 875
2011 1750 875 1800 900
2010 1800 900 1900 950
2009 1900 950 2600 1300
2008 2600 1300 2750 1500
2007 2750 1500 2750 1500
2006 2750 1500 3450 1500
2005 3450 1500 3450 1500
2004 3450 1500 - -
         
Junior bredde 3250 1500 3250 1500
Junior elite /  nivå 1 3750 1500 3750 1500
Tillegg Bring/Lerøy 300 - 300 -
         
2.div herrer -   -  
3.div herrer 950   950  
1.div damer 0   0  
4-/5.div damer 1800   1800  
         
Lagsdugnad        
2.div herrer 100.000      
1.div damer 80 000      

Lagsdugnad: Alle håndballag under 12 år blir fakturert med kr 6.000,- pr. påmeldte lag i regionserien. Dette blir fakturert 1 gang pr sesong og blir fakturert i oktober. Lagsavgiften er lagt inn i treningskontingenten for lagene fra 12 år og oppover. 6-7 åringene deltar ikke i seriespill og betaler dermed ikke lagsdugnad.

Betaling av treningsavgift og medlemskontingenten

I Nordstrand IF må alle betale medlemskontingent. For nye medlemmer vil kontingenten reduseres første året avhengig av innmeldingsdato.

Treningsavgift
Treningsavgiften betales i to rater. Halvparten har forfall i januar, andre halvdel har forfall i august. Vær vennlig og betal innen forfallsdato! Det sparer oss for masse ekstra arbeid. Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen forfall, er den aktive ikke lisensberettiget/forsikret og vil ikke kunne delta på trening eller kamp.

Medlemskontingent
Fullstendig medlemskontingent må betales uansett varighet av aktivitet inneværende sesong. Medlemskontingenten er pr dags dato kr 1000 for aktiv medlem og kr 500 for støttemedlem.Familiemedlemskap koster kr 2000 pr. husstand. Medlemskontingenten sendes ut i januar.

Lagsdugnad
Alle lag under 12 år blir fakturert med kr 6.000,- pr. påmeldte lag i regionsserien. Dette blir fakturert 1 gang pr sesong og blir fakturert i oktober. Lagsavgiften er lagt inn i treningskontigenten for lagene fra 12 år og oppover. 6-7 åringene deltar ikke i seriespill og betaler dermed ikke lagsdugnad.

Forsikring
Alle barn som spiller håndball i NIF blir automatisk medlem av forsikringen til Norges Idrettsforbund når de er meldt inn i klubben og medlemskontingen er betalt. Dette gjelder for barn under 13 år. (Samme regler gjelder for de som spiller fotball i NIF under 13 år).

Når barna går inn i sitt 13. år skal det fra 01.01. det året de fyller 13 betales LISE / LISE PLUSS-forsikring til Norges Håndballforbund. Dette er en forsikring alle spillere må ha, uten denne får de ikke spille kamper. NB! LISE PLUSS er en utvidet forsikring med bedre dekning (anbefales).

Du finner nærmere informasjon på https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/
(Fotballen har egne regler for lisens over 13 år)

Alle skal få være med!
I Nordstrand idrettsforening er vi opptatt av at barn og ungdom skal få drive med idrett, uansett familiens økonomi. Er det vanskelig for dere å betale, finner vi en løsning på det sammen med deg. Mangler barnet ditt utstyr for å drive idretten, så kan vi også hjelpe til med det.

Ta kontakt med Mette Blomqvist på [email protected] eller på telefon 96 62 22 60. Du kan også gi beskjed via treneren eller årgangsansvarlig på laget. Henvendelsen vil selvsagt blir behandlet konfidensielt.


Har dere spørsmål vedrørende lisens/treningsvgift, ta kontakt med [email protected].