Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Treningsavgift 2021

Sist oppdatert 01.03.2021 kl.21.28

Alle spillere i Nordstrand Håndball blir belastet en kostnad forbundet med trening og spill. Under finner du gjeldende avgifter.

Avgifter som skal betales:
- Medlemsavgift til Nordstrand Idrettsforening
- Treningsavgift til Nordstrand Håndball
- Lagsavgift, dekker påmelding til Seriespill og Cuper

Andre kostnader kan komme i forbindelse med cupdeltakelse etc.

Gjeldende satser: 

TRENINGSAVGIFT

Alder Årgang  Avgift 2021  Lagsdugnad  Januar  August  Rabatt* for to idretter 
5 år 2015 1600   800 800 1600
6 år 2014 1600   800 800 1600
7 år 2013 3100 6000 1550 1550 1450
8 år 2012 3300 6000 1650 1650 1650
9 år 2011 3500 6000 1750 1750 1750
10 år 2010 3600 6000 1800 1800 1800
11 år 2009 3800 6000 1900 1900 1900
12 år 2008 5200   2600 2600 2600
13 - 14 år    5500   2750 2750 3000
15 år   6900   3450 3450 3000
16 år (bredde)   6900   3450 3450 3000
16 år (Bring)   7500   3750 3750 3000
17-20 år (bredde)   6500   3250 3250 3000
17-20 år (elite)   7500   3750 3750 3000
2. divisjon herrer   0 100000 0 0  
3. divisjon herrer   1900   950 950  
1. divisjon damer   0 80000 0 0  
4./5. divisjon damer   3600   1800 1800  

* Rabatt

MEDLEMSKONTINGENT
Medlemsavgiften er pr dags dato kr 1000* for aktiv medlem og kr 500 for støttemedlem.

Familiemedlemskap
 

Betaling

Treningsavgiften blir generert i august og januar. Medlemsavgiften blir generert i januar.

Lagsdugnad
Alle lag under 12 år blir fakturert med kr 6.000,- pr. påmeldte lag i regionsserien. Dette blir fakturert 1 gang pr sesong og blir fakturert i oktober. Lagsavgiften er lagt inn i treningskontigenten for lagene fra 12 år og oppover. 6-7 åringene deltar ikke i seriespill og betaler dermed ikke lagsdugnad.

Forsikring
Alle barn som spiller håndball i NIF blir automatisk medlem av forsikringen til Norges Idrettsforbund når de er meldt inn i klubben og medlemskontingen er betalt. Dette gjelder for barn under 13 år. (Samme regler gjelder for de som spiller fotball i NIF under 13 år).

Når barna går inn i sitt 13. år skal det fra 01.01. det året de fyller 13 betales LISE / LISE PLUSS-forsikring til Norges Håndballforbund. Dette er en forsikring alle spillere må ha, uten denne får de ikke spille kamper. NB! LISE PLUSS er en utvidet forsikring med bedre dekning (anbefales).

Du finner nærmere informasjon på https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/
(Fotballen har egne regler for lisens over 13 år)

Har dere spørsmål vedrørende lisens/treningsvgift, ta kontakt med [email protected].