Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Lagleder-/trenerinfo

Publisert 20.06.2015 kl.14.09

Nordstrand IF har samlet nyttig informasjon for deg som lagleder/trener. Alt fra lagerlederhåndboka til viktige vedlegg som politiattest, refusjonsskjema for utlegg og andre nyttige skjema.

Administrasjonsansvar

Som lagerleder/trener har du et ansvar for å følge opp ulike administrasjonmessige oppgaver. Nordstrand IF har samlet all viktig informasjon og skjema på denne siden, se vedlegg nederst på siden.

Politiattest
Alle som har en rolle som lagleder/oppmann/administrativ leder og trener til barn under 18 år må levere politiattest. Du finner informasjon du trenger på siden under.
Politiattest

Håndboken
Håndboken for Nordstrand Håndball inneholder alt du trenger å vite som foreldrekontakt, lagleder eller trener i Nordstrand IF. 
> Håndboken 

Sportsplanen
Sportsplanen er først og fremst laget for spillere, trenere, foresatte og ledere. Vi ønsker at de skal bruke Sportsplanen aktivt for å få forståelse av hvordan Nordstrand IF ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære håndball og sosialt samhold. I trening og konkurranser ønsker vi å skolere spillerne i håndballferdigheter og selvdisiplin gjennom målrettet arbeid og opplevelse av mestring, samhold, trivsel og glede.

Planen favner barne og ungdomshåndballen fra 5-19 år og konkluderer tydeligere enn tidligere på områder som hospitering, foreldretrenere og nivådeling innenfor barnehåndballen.

Planen skal være et dynamisk verktøy som revideres og utvikles jevnlig i tråd med ny kunnskap og erfaring. Sportsplanen gir også klare krav til oppfølging og evaluering, som igjen skal gi grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring.
> Sportsplanen

Dommere
Trenere, lagledere, spillere og foreldre har et felles ansvar for å ivareta alle dommere uansett klubbtilhørighet for å skape positive opplevelser på håndballbanen.
Nordstrands dommere og barnekampveiledere

Rutiner for lag som trener i Nordstrandhallen

FØR TRENING
Spillere og trenere skal ikke gå ned til banen, men skifte / forberede seg til treningen opp på tribunene, i gangen mot Oberst Rodes vei eller i garderoben. Prating bør være dempet slik at de som trener slipper å konkurrere med støynivå fra andre lag. All bruk av ball venter vi med til egen treningstid starter.
Når egen treningstid begynner, kan spillere/ trenere gå ned og ut på banen.

UNDER TRENING
Mange lag har løpetrening før halltreningen og har oppmøte 30-40 min. før egen trening. Samme rutiner som under ”før trening” gjelder også da.

ETTER TRENING
Det laget som er ferdig med treningen, tar med alle sine saker/bager/utstyr vekk fra banen umiddelbart, dette gjelder både spillere/trenere. Skifting/de-briefing skal foregå enten oppe på tribunen, i gangen mot Oberst Rodes vei eller i garderoben. Prating bør være dempet slik at de som starter treningen slipper å konkurrere med støynivå fra andre lag og kommer rask i gang med treningen

UAVHENGIG AV TRENINGSSTED
Ta hensyn slik at alle får mer ut av tildelt treningstid!
God trening!

 

Ta kontakt med håndballadministrasjonen dersom du har tips til annen nyttig informasjon som andre kan ha glede av.