Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Lagleder-/trenerinfo

Publisert 20.06.2019 kl.14.30

Nordstrand IF har samlet nyttig informasjon for deg som lagleder/trener. Alt fra lagerlederhåndboka til viktige vedlegg som politiattest, refusjonsskjema for utlegg og andre nyttige skjema.

Administrasjonsansvar

Som lagerleder/trener har du et ansvar for å følge opp ulike administrasjonmessige oppgaver. Nordstrand IF har samlet all viktig informasjon og skjema på denne siden, se vedlegg nederst på siden.

Politiattest
Alle som har en rolle som lagleder/oppmann/administrativ leder og trener til barn under 18 år må levere politiattest. Du finner informasjon du trenger på siden under.
Politiattest

Håndboken
Håndboken for Nordstrand Håndball inneholder alt du trenger å vite som foreldrekontakt, lagleder eller trener i Nordstrand IF. 
> Håndboken 

Sportsplanen
Sportsplanen er først og fremst laget for spillere, trenere, foresatte og ledere. Vi ønsker at de skal bruke Sportsplanen aktivt for å få forståelse av hvordan Nordstrand IF ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære håndball og sosialt samhold. I trening og konkurranser ønsker vi å skolere spillerne i håndballferdigheter og selvdisiplin gjennom målrettet arbeid og opplevelse av mestring, samhold, trivsel og glede.

Planen favner barne og ungdomshåndballen fra 5-19 år og konkluderer tydeligere enn tidligere på områder som hospitering, foreldretrenere og nivådeling innenfor barnehåndballen.

Planen skal være et dynamisk verktøy som revideres og utvikles jevnlig i tråd med ny kunnskap og erfaring. Sportsplanen gir også klare krav til oppfølging og evaluering, som igjen skal gi grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring.
> Sportsplanen

Dommere
Trenere, lagledere, spillere og foreldre har et felles ansvar for å ivareta alle dommere uansett klubbtilhørighet for å skape positive opplevelser på håndballbanen.
Nordstrands dommere og barnekampveiledere

Frivillighet/dugnad - inndelt i 6 komiteer
Se info om "Ny organisering fra 2019"

"Minispiller"-komité
Gjennomføring av arrangementer for de yngste

-Sosialkomité
Arrangere sportslige og sosiale sammenkomster på tvers av årganger

-Cupkomité
Planlegge og gjennomføre Nordstrand cup (mai) og Nordstrand Hummel cup (august) i samarbeid med cupansvarlig i administrasjonen

-Velkomstkomité
Delta på foreldremøte på nye årganger, informere om klubbregelment og følge opp foredrekontakter gjennom det første året

-Hallkomité
Åpne/lukke hall og ha vaktholde utenom kontortid

-Arrangementskomité
Bistå administrasjonen ifb med større arrangementer (elitekamper, landskamper, håndballens dag, etc

Komité Årsklasse Antall Ansvar/oppgaver
Minispiller 6,7 6 Gjennomføring av arrangementer for de yngste
Sosial 8,9 8 Arrangere sportslige og sosiale sammenkomster på tvers av årganger
Cup 10,11,12 12 Planlegge og gjennomføre cuper i samarbeid med administrasjonen
Velkomst 13 4 Delta på foreldremøte på nye årganger, følge opp foredrekontakter
Hall 14 4 Åpne/lukke hall og ha vaktholde utenom kontortid
Arrangement 15,16,18 12 Bistå administrasjonen ifb med større arrangementer

Rutiner for lag som trener i Nordstrand Arena

-Benytt garderobene til omkledning
-Det er forbudt med utesko i hallen
-Det er forbudt med ballkasting i garderober, ganger og toaletter
-Vis hensyn til lagene som trener før og etter ditt lag, vær rolige og raske ut av hallen
-Rydd opp etter dere
-Foreldre og andre som ikke har noe å gjøre på treningen skal holde seg på tribunen
-Sørg for å smekke igjen garderobedørene når alle har kommet slik at vi unngår ubedne gjester i garderobe og hall

God trening!

Ta kontakt med m[email protected] dersom du har tips til annen nyttig informasjon som andre kan ha glede av.