Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Grunn- og betongarbeidet tilnærmet ferdigstilt

Publisert 08.11.2017 kl.16.36

Bygging av Nordstrandhallen går nå inn i en ny fase med montering av "råbygget".

Grunn- og betongarbeidet tilnærmet ferdigstilt

Størsteparten av grunnarbeider og betongarbeider er nå ferdigstilt. Arbeider med montering av «råbygget», selve skjelettet av ny hall har allerede startet, og bærekonstruksjonen for gulvet i den nye hallen er så godt som ferdig montert. Råbygget som i løpet av høsten har blitt produsert på fabrikk, heises nå på plass i sine respektive deler.

Periodevis stengte veier
Disse arbeidene krever store mobile byggekraner som i perioder delvis vil stenge Vangen og/eller Munkelia. Det tilstrebes å holde ett kjørefelt åpent. Stengte veier vil bli skiltet.

Råbygget ferdig i januar
I januar skal råbygget etter planen være ferdig montert, slik at montering av tak og fasader kan starte. Også disse elementene produseres nå på fabrikk. Med dette oppnår prosjektet best mulig kvalitet på bygningsdeler som produseres under tak på fabrikk, samt kortere byggetid og mindre arbeider på byggeplass.