Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Visjon, verdier og målsetting

Publisert 03.04.2018 kl.22.06

Overordnet visjon for klubben og Nordstrand IF Fotball: “Flest mulig, lengst mulig, best mulig"

Visjon, verdier og målsetting

Flest mulig
Nordstrand IF skal gi alle som vokser opp og bor i nærmiljøet et godt samhold gjennom et engasjerende sportslig og sosialt tilbud

Lengst mulig
Nordstrand IF skal tilby en livslang sportslig og sosial arena der det er attraktivt å engasjere seg

Best mulig
Nordstrand IF skal på en respektfull måte gi et best mulig sportslig og utviklende tilbud til alle medlemmer utfra egne forutsetninger og eget potensial

Nordstrand IF's verdier er: Respekt – Samhold – Engasjement

Med respekt menes det ikke at man nødvendigvis må være enig i alt andre gjør eller sier, men at du aksepterer at personen er - eller tenker - annerledes enn deg selv.

Med samhold menes det at vi som klubb, med alle grupper, årganger og lag, til enhver tid etterstreber å stå sammen i både medgang og motgang.

Med engasjement menes det å aktivt delta for klubbens beste.

Sportsplanen skal fungere som Nordstrands referansepunkt for å kvalitetssikre vår sportslige aktivitet. Den skal bidra til at organisering av tilbudet er målrettet og rettferdig, og tilrettelagt den enkelte spiller. I denne sammenheng er det viktig at alle har en felles forståelse av hva dette innebærer. 

Sportslige hovedmål

• Utvikle spillere for at de skal bli best mulig (jf visjon: best mulig)

• Fokusere på sportslig og langsiktig utvikling fremfor kortsiktighet og enkeltresultater

• Rekruttere og utvikle egne spillere til klubbens Junior Elitelag, A-lag og til toppfotball generelt

• Ivareta alle spillere på alle ferdighetsnivåer slik at de holder på lenge med fotball (jf visjon: flest mulig, lengst mulig)

Delmål

• Alle lag i barne- og ungdomsavdelingen skal ha et tilrettelagt og koordinert treningsopplegg med egne mål og planer for sesongen i tråd med vår sportslige plan

• Rekruttere og utvikle kvalifiserte trenere til lagene og som arbeider i henhold til Sportsplanen

• Vi skal være en nysgjerrig klubb som lar oss inspirere av andre