Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Innledning og bakgrunn for Sportsplanen for Nordstrand Fotball

Publisert 03.04.2018 kl.22.04

Vi ønsker at vi alle aktivt skal bruke Sportsplanen aktivt for å få forståelse av hvordan Nordstrand IF ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære fotball og sosialt samhold gjennom mestring, trivsel og glede.

Innledning og bakgrunn for Sportsplanen for Nordstrand Fotball

Innholdet i Sportsplanen er omfattende, men ved riktig bruk kan du enkelte finne frem til relevant og faglig innhold for din årgang. Nordstrand IF er klubbstyrt. Med det menes at det er fotballstyret ved SU som har det overordnede sportslige ansvaret, og ikke den enkelte årgang eller trener. Slik sikrer vi en felles plan, og at årgangene får et mest mulig felles og kvalitetssikret grunnlag.

SU vil at ”Den Blåhvite tråden” skal være en dynamisk plan som revideres og utvikles jevnlig i tråd med ny kunnskap og erfaring. SU oppfordrer alle tilknyttet klubben til å dele slik kunnskap og erfaring, slik at vi sammen blir best mulig.

Del 1
I første del av Sportsplanen presenteres våre visjoner verdier og målsetning, samt grunnlaget for gode holdninger og et stimulerende miljø. Denne delen avsluttes med en presentasjon av våre sportslige hovedretningslinjer.

Del 2
Del to presenterer først en rammeplan, og plan for motiverende læring av fotballferdigheter. Kapitlene omhandler læring både på trening og i kamper, på ulike alderstrinn.

Del 3
I siste del omtaler Sportsplanen spesielle tema som differensiering, kompetanseutvikling/trenerutdanning, fotballskolen, akademi, Sportslig utvalg, Nordstrand Fotball Elite og organisering av Nordstrand IF Fotball.