Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Barnefotball (5-12 år)

Publisert 03.04.2018 kl.22.11

Trenere i barnefotballen er stort sett foreldre som gjør en stor innsats på frivillig basis. Trenerne gjør en svært viktig jobb i denne fasen, og vi må ta hensyn til rammene foreldre har for å følge opp.

Barnefotball (5-12 år)

Vi forventer likevel at Sportsplanen følges, slik at vi sikrer at  vi at sportslig og sosial utvikling av spillerne er i tråd med klubbens retningslinjer. 

En sentral treneroppgave til denne gruppen er å utvikle spillernes individuelle ferdigheter, det være seg dribleferdigheter som defensive ferdigheter. La barna «bruke» ballen, leke med ballen og øve på morsomme finter etc.

Vi bør være tålmodige med utvikling av fotball som et pasningsspill, og ikke være for strenge i tilbakemeldingene med dem som ikke er gode pasningsspillere ennå

Stikkord som mange berøringer med ball, og mye spill 1 mot 1, 2 mot 2 og 3 mot 3, er viktige. La spillerne ta egne valg. Vær klar over at det bildet vi har av voksne som spiller fotball ikke er overførbare til barn, og heller ikke utviklende for denne gruppen på sikt. Et eksempel her kan for de yngste være stram organisering, med innlåste oppgaver, som en back med begrenset område for bevegelse.  

Viktigst av alt i arbeidet her er kanskje at barna stimuleres til å spille og utvikle ferdigheter på egen hånd.

Generelle retningslinjer

• Klubben skal til enhver tid ha en trenerkoordinator for barnefotballen (TK barnefotball) som har ansvar for oppfølging av trenerne i barnefotballen.

• Klubben skal være ”sjef” og alle sportslig involverte plikter å følge sportsplanen

• Det er ønskelig at alle trenere skal ha gjennomført Grasrottrenerutdanningen til NFF eller deler av kurset. Trenerutdanning dekkes av klubben og arrangeres om mulig i regi av klubbens egne instruktører

• Hver årgang skal ha minimum én ”trener” for hver syvende spiller

• Hver årgang skal ha en årgangsansvarlig og en administrativ leder. Årgangsansvarlig er sportslig ansvarlig og knyttet opp mot TK barnefotball, mens administrativ leder er bindeleddet mellom foreldre, trenere og klubbens administrasjon. Trenerkoordinator barnefotball har ansvar for å få på plass et sportslig trenerteam og et administrativt team på hver årgang

• Det skal vises fleksibilitet overfor deltagelse i andre idretter i og utenfor klubben 

• Det er klubbens ambisjon å ha egne jentelag for årgangene i barnefotballen. På jentesiden kan det vurderes å slå to aldersgrupper sammen for å sikre fornuftig størrelse på treningsgruppene

•  Alle årganger skal ha fellestreninger

• Nesten all trening bør foregå med ball. Hver årgang skal ha én ball pr spiller (str. 3 og 4 for 5’er, 4 for 7’er)

• Spillerne skal ha et fotballtilbud året rundt (muligens med unntak av juli og desember måned)

• Det skal avholdes to foreldremøter årlig. Et før sesongstart og det andre etter sesongslutt     

Inndeling av lag

  5 år - 5’er:     Jevne lag, Haraløkka

  6 år - 5’er:     Jevne lag, Haraløkka

  7 år - 5’er:     Jevne klasse-/skolelag, kan lempes på

  8 år - 5’er:     Blande jevnest mulig lag, kan velge en venn, trenerstyrt laginndeling

  9 år - 5’er:     Blande jevnest mulig lag, trenerstyrt laginndeling

10 år - 7’er:     Blande lag, trenere setter opp jevne serielag

11 år - 7’er:     Trenere setter opp jevne serielag

12 år - 9’er:     Trenere setter opp jevne serielag

(eller tabell)

5 år 5'er Jevne lag, Haraløkka
6 år 5'er Jevne lag, Haraløkka
7 år 5'er Jevne klasse-/skolelag, kan lempes på
8 år 5'er Blande jevnest mulig lag, kan velge en venn, trenerstyrt laginndeling

 

Årgangsansvarlig deler inn lag i samarbeid med hovedtrenere. Laginndelingen må settes sammen slik at barna blir motiverte, eksempelvis  kan det være trygt og morsomt å ha noen fra egen klasse på laget i yngre årganger.

TK Barnefotball i klubben kan kobles inn ved laginndeling.

Eventuelle tvister tas opp med TK Barnefotball eller Sportslig utvalg.

Fra 13 år og eldre – 9'er/11’er: 1.-, 2.-, 3.- og eventuelt 4.-lag. Nivådeling

Trivsel = trygghet + mestring

• Alle spillere skal ”bli sett og ivaretatt” på trening og i kamp

• Ros mye, ikke bare ved scoring. Legg vekt på og forsterk positivt det som er bra på en konkret måte 

• Mestring er et nøkkelord. Alle bør få utfordringer tilpasset sitt nivå - da er det mest gøy for alle.

• Øvelsene skal tilpasses den enkelte spillers ferdighetsnivå. Se mer om dette under punkt om differensiering  

• Spillerne skal lære å takle både seier og tap. Vi ønsker heller 4-3 enn 10-0 

• Spillerne skal få mest mulig jevnbyrdighet i både trening og kamp

Retningslinjer for trenere

• Etterstreb flest mulig ballberøringer på hver eneste trening

• Bruk store nok mål til at det scores masse mål

• Treningene skal tilpasses hver enkelt spillers ferdighetsnivå. Se mer under punkt om differensiering 

• Prøv å fokusere på ett tema per trening eller uke/måned, eksempelvis ”spille presise pasninger”. Legg vekt på ett til tre læringsmomenter for å oppnå dette (for eksempel retning, timing, kraft). Det er dette/disse momentet/momentene det skal gis tilbakemelding på

• Unngå kø. Del opp i mindre grupper som gir mye ballkontakt 

• Fotballspill/spillaktiviteter bør utgjøre minimum 50% av treningstiden

• Bruk mye smålagsspill (maksimalt 5 mot 5, helst 3 mot 3 eller 2 mot 2)

• Fokus på sportslig og sosial utvikling og prestasjoner – ikke resultater

• Det er viktig at alle får spille omtrent like mye i kampene, får prøve seg på alle posisjoner på banen (også som keeper) og får starte kamper

Miniknøtter (5-7 år)

Tilrettelegging i forhold til fysiske og mentale utviklingstrekk i aldersgruppen 5-7 år.

Hva skal læres: Mestre ballen - Motto: «Hele foten, begge bein, hele kroppen»

•  ”Sjef over ballen”, kombinert med betydningen av overblikk (”Hovmesterblikk”)

• Føring av ball - Innside og ytterside 

• Pasning - Innside  

• Mottak - Stoppe ballen

• Skudd - Vrist og innside 

Forslag til en trening på dette nivået:
Start økta med å gjennomgå dagens tema og momenter.

1. Oppvarmingsdel 

• ”Lekbetont” oppvarming med koordinasjonsøvelser 

• Lek med ball (for eksempel rødt og grønt lys, hauk og due, haien kommer)

2. Stasjonstrening 

•  Sjef over ballen

• Føring av ball

• Smålagsspill (maksimalt 3 mot 3). Lære seg å se på spillet, ikke bare på ballen!

Avslutt alltid med en ”samling med drikkeflaska”. Har vi hatt det gøy? Har vi lært noe? Hva skal vi øve på hjemme? Gi skryt! Takk for i dag!