Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Treningsavgiften 2018

Publisert 07.04.2018 kl.2.10

Her er gjeldende satser og informasjon om treningsavgift og medlemskontingent. Eventuell endring av treningsavgifter vedtas av årsmøtet som avholdes i løpet av 1. kvartal hvert år.

Årgang Årsklasse Treningsavgift Medlemskontingent
2013 5-åringer 200 500
2012 6-åringer 1400 1000
2011-2008 5’er 3400 1000
2007-2006 7'er 4400 1000
2005-2002 11'er 5400 1000
G2005-2002 Elite 11'er 6000 1000
Junior Bredde   4400 1000
Junior   5400 1000
Junior Elite   6400 1000
Veteran   1200 1000
Senior   2200 1000

Betaling av treningsavgift og medlemskontingenten

I Nordstrand IF må alle betale medlemskontingent. Denne forfaller 31/1 hvert år. For nye medlemmer vil kontingenten reduseres første året avhengig av innmeldingsdato.

Treningsavgiften betales i to rater. Halvparten har forfall i januar, andre halvdel har forfall i august. Vær vennlig og betal innen forfallsdato! Det sparer oss for masse ekstra arbeid. Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen forfall, er den aktive ikke lisensberettiget/forsikret og vil ikke kunne delta på trening eller kamp.

Regler for betaling av medlemskontingent
Fullstendig medlemskontingent må betales uansett varighet av aktivitet inneværende sesong. Familiemedlemskap koster kr 2000 pr. husstand.

Inn- og utmelding
Innmelding gjøres via klubbens hjemmeside; https://medlem.nordstrand-if.no/register
Utmelding gjøres direkte til; [email protected]